Công thức tính cường độ từ trường

     
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist

Bạn đang xem: Công thức tính cường độ từ trường

*

*

*

*

*

Xem thêm: Fairy Tail Tập 4 Vietsub - Xem Phim Hội Pháp Sư (Phần Cuối) Tập 4 Vietsub

Boundaries Updated & Expanded Edition: When to Say Yes, How khổng lồ Say No lớn Take Control of Your Life Henry Cloud
A body to Love: Cultivate Community, body toàn thân Positivity, & Self-Love in the Age of Social truyền thông media Angelina Caruso
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently và Productively Liz Nolley Tillman
Getting More Done: Wielding Intention và Planning to Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux

công thức Vật lý đại cương II

1. PH1120 VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT - ĐHBKHN1• Arq• Ar• A• M• N rR• AR Rqh• Bh• N• M rRR• NM •rCÔNG THỨC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II (PH1120)CHƯƠNG I. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN1. Lực tương tác Coulomb thân 2 năng lượng điện tích: 1 2 1 22 20| || | | || |.4q q k q qFπε εr εr  với2 212 7 90 02 2018,86.10 ; 4 .10 / ; 9.104C Nmε μ π H m kNm πε C    2. Điện trường: Vector cường độ điện trường:▪ độ mạnh điện trường trên 1điểm biện pháp điện tích trữ (cầu rỗng) có điện:FEq  2 20| | | |.4q k qEπε εr εr ▪ cường độ điện ngôi trường gây do 1 gai dây trực tiếp (trụ rỗng)dài vô hạn với điện đều ở 1 điểm phương pháp dây khoảng chừng r:02.2Aλ kλEπεε r εr  với λ : mật độ điện dài của dây.▪ độ mạnh điện trường gây bởi 1 mặt phẳng với điệnđều tại mọi điểm bao phủ mặt hồ hết bằng:02σEε ε . σ : tỷ lệ điện tích mặt.▪ cường độ điện trường tại điểm vị trí trục khía cạnh phẳng đĩa tròn bán kính R có điện q phương pháp tâm đĩakhoảng h:20211 .21AσEε ε Rh       ▪ cường độ điện trường tại điểm nằm tại trục vòng dây tròntích năng lượng điện q bán kính R, biện pháp tâm vòng khoảng h: 32 2 204 .BqhEπε ε R h.▪ cường độ điện trường trên điểm M bên trong quả ước đặc nửa đường kính Rcách tâm khoảng tầm r: 30.4MqrEπε εR ( )r R▪ cường độ điện trường tại điểm N nằm kế bên quả mong đặc bán kính Rcách tâm khoảng tầm r: 20.4NqEπε εr ( )r R▪ độ mạnh điện trường trên điểm M bên trong ống trụ đặc nửa đường kính Rcách trục khoảng r: 20.2MλrEπε εR ( )r R▪ cường độ điện trường tại điểm N nằm xung quanh ống trụ đặc nửa đường kính Rcách tâm khoảng tầm r:0.2NλEπε εr ( )r R bao quát cho trường thích hợp quả cầu rỗng giỏi trụ rỗng tương tự như như quả mong đặc tuyệt trụ đặc. Chỉ khácđiện trường bên trong chúng bởi 0.▪ Trường hòa hợp 2 mặt mong đồng trọng tâm (2 phương diện trụ tuy vậy song đồng trục)  để ý vị trí điểm:✓ Điểm nằm ngoài mặt cầu (trụ) trong, nằm trong mặt mong (trụ) xung quanh  Chỉ mặt ước trong gây ra E.