Công thức quá khứ tiếp diễn

     

Quá khứ tiếp diễn là 1 trong 3 thì vượt khứ thường gặp gỡ nhất trong nhóm đông đảo thì quá khứ trong tiếng Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa xem thêm về thì vượt khứ thịnh hành này nha.

Bạn đang xem: Công thức quá khứ tiếp diễn


Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi mong nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự thứ hay vụ việc hoăc thời hạn sự đồ hay vụ việc đó diễn ra và phía trên là thì tiếng Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để giúp các bạn có thể tự tin về kiến thức và kỹ năng thì giờ đồng hồ Anh thừa khứ tiếp tục cô đã share chi tiết, công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập... Từ bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho chúng ta bài viết Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan không hề thiếu từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số những – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói đến chuyện đó ngay trước khi cậu đến.)

2. Câu phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái thú came yesterday. (Hôm qua anh ta vẫn không thao tác làm việc khi sếp của anh ý ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going to lớn the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 tiếng sáng ngày hôm qua mẹ em đã đi chợ gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ chỉ thời gian trong thừa khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu có “when” khi diễn đạt một hành vi đang xảy ra và một hành vi khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi sẽ hát trong phòng tắm thì mẹ tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi shop chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì thừa khứ tiếp tục khi có xuất hiện thêm các tự như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was khiêu vũ while I was singing (Cô ấy sẽ múa trong khi tôi đã hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc kia người đàn ông đã gửi thư nghỉ ngơi bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì quá khứ tiếp nối nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự đồ gia dụng hay vấn đề hoăc thời hạn sự đồ vật hay vấn đề đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ chiếu sáng hôm qua, anh ta đã xem người Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + giờ đồng hồ + thời gian trong quá khứ à Ta phân tách động từ chia ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Miêu tả hành đụng đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong thời gian tôi sẽ tắm thì cô ấy đã dung sản phẩm công nghệ tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề chia thì vượt khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề sót lại theo thì quá khứ tiếp tục để biểu đạt 2 hành vi xảy ra thuộc 1 thời gian trong vượt khứ

Chọn giải đáp B

2. Mô tả hai hành vi xảy ra mặt khác trong vượt khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi sẽ nấu cơm thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất ngờ đột ngột xen vào hành vi đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn lời giải A

3.Diễn đạt hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành đụng gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi tái diễn làm phiền đến fan khác trong quá khứ

à Ta phân chia động trường đoản cú này sống thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

4.Hành hễ lặp đi tái diễn trong thừa khứ và làm cho phiền đến tín đồ khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang tủ định, nghi ngại và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái vật went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân chia động từ ngơi nghỉ dạng đúng để hoàn thành câu

I (walk)___________down the street when it began to lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell & hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a tiệc nhỏ in the other room.Mary và I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> vớ tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Các Mẫu Câu Tiếng Anh Thông Dụng : 509 Mẫu Câu Hay Dùng Nhất

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ hễ từ tức là “làm việc”, danh từ ngoại trừ nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm cho bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): trường phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his boss khủng went into the room.

- Was he typing a letter when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): xung quanh nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có chỗ trống cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài tập 2: chia động từ ở dạng đúng để kết thúc câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ solo => diễn tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang quốc bộ trên mặt đường thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn

Đi bộ trên đường ta ko nói là “walk on the street” nhưng mà nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ dấu hiệu At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng tanh mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn => diễn đạt 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim vẫn ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì thừa khứ đối kháng => bộc lộ 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Cậu bé bỏng đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe vật dụng ta thực hiện động tự “ride”

- Drive + car / truck: Lái xe hơi / xe cộ tải, ta sử dụng động từ bỏ “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): vật dụng ảnh, vật dụng quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe cộ tải

8

was studying; was having

Có từ biểu thị While + Mệnh đề phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề phía sau ta cũng phân tách ở thì thừa khứ tiếp nối để miêu tả 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ solo => trình bày 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Marry và tôi sẽ múa thì điện thoại đổ chuông)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì quá khứ đối chọi có đụng từ “saw” (Ai đó bị bắt gặp khi đang làm cho gì) => Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được bố trí bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong cách theo xu hướng thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng nuốm thêm kỹ năng và kiến thức tiếng Anh về thì quá khứ tiếp diễn được tác dụng nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài xích tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: phân tách động từ sống dạng vượt khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để ngừng đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. Khổng lồ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall và thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon và I answered him.

Bài tập 2: tìm kiếm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend và I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, áp dụng thì quá khứ tiếp diễn

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend và I go lớn the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

> Tổng hợp những thì trong giờ anh thông dụng

Trên phía trên là toàn cục kiến thức về thì vượt khứ tiếp tục mà cô muốn share tới các bạn, mong muốn rằng để giúp bạn làm sao đang hy vọng học tiếng Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức nền tảng tốt nhất nhé! Chúc các bạn học xuất sắc và đoạt được được giờ đồng hồ Anh hiệu quả.