Công suất cho ta biết điều gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Công suất cho ta biết điều gì? Viết công thức tính công suất? Ý nghĩa khi nói công suất của một máy là 2000w?


Một máy nâng có ghi công suất 4kW. Coi máy nâng đó làm việc đều và nâng được tổng độ cao là 20km.

Bạn đang xem: Công suất cho ta biết điều gì

a) Con số 4kW cho ta biết điều gì?

b) Hãy tính công của máy nâng đó trong 2giờ?

c) Tính lực nâng của máy nâng đó?


3 :Công suất của một máy cơ, một vật cho biết điều gì? viết công thức tính và đơn vị của công suất?

4 :Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng của một vật tồn tại dưới những dạng nào? Lấy ví dụ minh họa?

5 :Các chất được cấu tạo như thế nào ?Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

6 :Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?


Cổng suất là gì? Viết công thức tính công suất? Cho biết tên của các đại lượng trong công thức và đơn vị đo?


Câu 1. Công suất là gì? Viết công thức tính công suất? Cho biết tên của các đại lượng trong công thức và đơn vị đo?

Câu 2. Em hiểu như thế nào khi nói công suất cơ của một chiếc quạt máy là 35W? Tính công thực hiện được của chiếc quạt máy đó trong 1 giờ?

Câu 3: Giải thích tại sao khi trộn lẫn rượu với nước, thể tích của hỗn hợp nước và rượu nhỏ hơn tổng thể tích của nước và rượu?

Câu 4.

Xem thêm: Ai La Thanh Troll 2016 Apk Download For Android, Ai Là Thánh Troll 2016 By Danh Huynh

Thả một cục muối vào cốc nước và dùng đũa khuấy thấy có vị mặn. Hãy giải thích?

Câu 5. Một máy bay trực thăng khi cất cánh lên thẳng, động cơ tạo ra một lực phát động 1200N, sau 150 giây máy bay đạt độ cao 650m. Tính công suất của động cơ máy bay.

Câu 6.

Một vận động viên leo đều lên một tòa nhà cao 30m trong 25 phút. Tính công suất của vận động viên này, biết rằng khối lượng của vận động viên là 60kg 


Lớp 8 Vật lý
4
2

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)