Chữ bị rớt dòng trong powerpoint

     
PowerPoint cho racingbananas.com 365 PowerPoint cho web PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 Xem thêm...Ít hơn

Để dễ đọc văn bản trên trang chiếu hơn, bạn có thể muốn thay đổi giãn cách giữa các dòng văn bản và giữa các đoạn văn trong bản trình bày PowerPoint bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh cách căn lề và thụt lề của các dòng văn bản.

Bạn đang xem: Chữ bị rớt dòng trong powerpoint


Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc giữa) sẵn dùng từ các nút menu trên tab Trang đầu của Dải băng, trong nhóm Đoạn văn:


Hình 1: Giãn cách dòng


Hình 2: Căn dọc


Có sẵn các tùy chọn giãn cách chi tiết hơn trong hộp thoại Đoạn văn:

Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

Hộp thoại Đoạn văn sẽ xuất hiện:

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

Để thay đổi cách bố trí văn bản theo chiều ngang,trong hộp Căn chỉnh, chọn Trái,Giữa , Phải, Đềuhoặc Phân phối . Căn đều thêm giãn cách giữa các từ sao cho các dòng văn bản chạm vào cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn, sử dụng giãn cách từ chuẩn. Phân bố tương tựnhư Được đều , nhưng ngay cả dòng cuối cùng cũng chạm vào cả lề trái và lề phải, với khoảng trống được thêm vào giữa các từ và chữ cái, nếu cần.

Thụt lề

Để thêm vào hoặc thay đổi khoảng cách thu nhỏ trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

Để thay đổi giãn cách bên trên và trong một đoạn văn, sử dụng các tùy chọn Giãn cách Dòng: Đơn, 1,5 Dònghoặc Đôi. Hoặc chọn Chính xác, rồi thêm giá trị điểm (từ 0 đến 1584) trong hộp Tại. (Giá trị điểm càng lớn, giãn cách càng rộng.) Hoặc chọn Nhiều và thêm giá trị vào hộp Tại. (Dùng bất kỳ số nào nhỏ hơn hoặc bằng 9,99: Giá trị của 1 sẽ bằng giãn cách đơn, trong khi giá trị của 3 sẽ bằng giãn cách ba lần).


Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm dòng cho đến khi hết chỗ trong một chỗ dành sẵn, tính năng Tự Khớp sẽ điều chỉnh độ giãn dòng và cỡ phông để mọi mục của danh sách đều hiển thị trong chỗ dành sẵn. Khi điều này xảy ra, điều khiển Tùy chọn Tự sẽ xuất hiện. Để tắt tính năng Tự Khớp, bấm vào Tùy chọn Tự Khớp,rồi bấm vào Ngừng Khớp Văn bản vào Chỗ dành sẵn Này.


Để biết những cách thao tác khác với thụt lề và giãn cách, hãy xem:


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên racingbananas.com 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc giữa) sẵn dùng từ các nút menu trên tab Trang đầu của Dải băng, trong nhóm Đoạn văn:


Hình 1: Giãn cách dòng


Hình 2: Căn dọc


Có sẵn các tùy chọn giãn cách chi tiết hơn trong hộp thoại Đoạn văn:

Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

Hộp thoại Đoạn văn sẽ xuất hiện:

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

Để thay đổi cách bố trí văn bản theo chiều ngang,trong hộp Căn chỉnh, chọn Trái,Giữa , Phải, Đềuhoặc Phân phối . Căn đều thêm giãn cách giữa các từ sao cho các dòng văn bản chạm vào cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn, sử dụng giãn cách từ chuẩn. Phân bố tương tựnhư Được đều , nhưng ngay cả dòng cuối cùng cũng chạm vào cả lề trái và lề phải, với khoảng trống được thêm vào giữa các từ và chữ cái, nếu cần.

Thụt lề

Để thêm vào hoặc thay đổi khoảng cách thu nhỏ trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

Xem thêm: Các Phần Của Phim Chạng Vạng, The Twilight Saga (Loạt Phim)

Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

Để thay đổi giãn cách bên trên và trong một đoạn văn, sử dụng các tùy chọn Giãn cách Dòng: Đơn, 1,5 Dònghoặc Đôi. Hoặc chọn Chính xác, rồi thêm giá trị điểm (từ 0 đến 1584) trong hộp Tại. (Giá trị điểm càng lớn, giãn cách càng rộng.) Hoặc chọn Nhiều và thêm giá trị vào hộp Tại. (Dùng bất kỳ số nào nhỏ hơn hoặc bằng 9,99: Giá trị của 1 sẽ bằng giãn cách đơn, trong khi giá trị của 3 sẽ bằng giãn cách ba lần).


Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm dòng cho đến khi hết chỗ trong một chỗ dành sẵn, tính năng Tự Khớp sẽ điều chỉnh độ giãn dòng và cỡ phông để mọi mục của danh sách đều hiển thị trong chỗ dành sẵn. Khi điều này xảy ra, điều khiển Tùy chọn Tự sẽ xuất hiện. Để tắt tính năng Tự Khớp, bấm vào Tùy chọn Tự Khớp,rồi bấm vào Ngừng Khớp Văn bản vào Chỗ dành sẵn Này.


Để biết những cách thao tác khác với thụt lề và giãn cách, hãy xem:


Dãn cách dòng (dãn cách đơn, dãn cách kép, v.v.) và căn dọc (trên cùng, dưới cùng hoặc giữa) sẵn dùng từ các nút menu trên tab Trang đầu của Dải băng, trong nhóm Đoạn văn:


*

Hình 1: Giãn cách dòng


*

Hình 2: Căn dọc


Có sẵn các tùy chọn giãn cách chi tiết hơn trong hộp thoại Đoạn văn:

Trên bản chiếu, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

Bấm vào Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại.

*

Hộp thoại Đoạn văn sẽ xuất hiện:

*

Dưới đây là các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại:

Căn chỉnh

Để thay đổi cách bố trí văn bản theo chiều ngang, trong hộp Căn chỉnh, chọn Trái, Trungtâm, Phải hoặc Căn đều. Căn đều thêm giãn cách giữa các từ sao cho các dòng văn bản chạm vào cả lề trái và phải, ngoại trừ dòng cuối cùng của đoạn văn, sử dụng giãn cách từ chuẩn.

Thụt lề

Để thêm vào hoặc thay đổi khoảng cách thu nhỏ trước văn bản, hãy chọn hoặc nhập một số vào hộp Trước văn bản. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đặc biệt để chỉ thụt lề dòng đầu tiên hoặc thụt đầu dòng treo.

Khoảng thụt lề được tính theo inch và có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 1,2 inch.

Giãn cách

Để thay đổi giãn cách bên trên hoặc dưới một đoạn văn, nhập hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh Trước hoặc Sau. Số này có thể là bất kỳ số nguyên hoặc số thập phân nào, chẳng hạn như 6,5.

Để thay đổi giãn cách bên trên và trong một đoạn văn, sử dụng các tùy chọn Giãn cách Dòng: Đơn, 1,5 Dònghoặc Đôi. Hoặc chọn Nhiều và thêm giá trị vào hộp Tại. (Dùng bất kỳ số nào nhỏ hơn hoặc bằng 9,99: Giá trị 1,25 sẽ bằng 25% giãn cách đơn, trong khi giá trị của 3 sẽ bằng giãn cách ba lần).


Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục thêm dòng cho đến khi hết chỗ trong một chỗ dành sẵn, tính năng Tự Khớp sẽ tự động điều chỉnh giãn cách dòng và cỡ phông để mọi mục danh sách đều hiển thị trong không gian sẵn có.


Để định dạng danh sách trên trang chiếu, xem mục Thêm dấu đầu dòng hoặc số vào văn bản.