Chỉnh khổ giấy trong word 2007

     

Khi bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter bao gồm kích thước 21.59 cm x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn gồm thể dùng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều cách không giống nhau để ở Page Setup, giải pháp đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau khi thực hiện xong, bạn chọn OK để lưu lại gắng đổi về khổ giấy cùng lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công!