CHẬU HOA TIẾNG ANH LÀ GÌ

Một trái bom được cất trong một chậu hoa cùng phát nổ phía bên ngoài một đồn cảnh sát ở Surat Thani, làm 1 bạn thiệt mạng.

Bạn đang xem: Chậu hoa tiếng anh là gì


A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station & killed a municipal employee.
Những nơi muỗi rất có thể sanh sản là (1) vỏ xe truất phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc hồ hết vật dụng chứa nước, (5) lon vứt đi, (6) những phuy cất nước
Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels
Làm sao một người tỉ mỉ như ông, tất cả một quyển sách làm vườn, nhưng lại rất có thể không chăm sóc gì mang đến chậu hoa trên cửa ngõ sổ? thật là mỉa mai.
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?
Vào đầu niên học tập 1997-1998 tại Phi-líp-pin, bộ Y Tế vẫn khuyên những giáo racingbananas.comên tránh racingbananas.comệc đặt những chậu hoa trong chống học, nhằm mục đích tránh các nguy hại truyền nhiễm.
Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.
Ban đầu bà nạm xua đuổi cái mùi này đi, có niềm tin rằng nó phía từ chậu hoa phía bên ngoài cửa sổ, nhưng mùi gấp rút trở nên bạo gan hơn và bà ấy bước đầu mất cảm hứng ở chân.
At first she dismissed the smell, belieracingbananas.comng it khổng lồ be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger và she began to chiến bại feeling in her legs.
Ví dụ: nếu báo cáo của bạn bao gồm bảy ngày vừa qua và trường đoản cú khóa "chậu hoa" không sở hữu và nhận được lượt hiển thị nào trong trong cả bảy ngày kia thì "chậu hoa" sẽ không xuất hiện trong báo cáo.
For example, if your report covers the last seven days, and your keywords "flowerpot" received no impressions during those seven days, then "flowerpot" won"t appear on the report.
Matt Froin, nông dân trang trại sữa sinh sống New Canaan, Connecticut, anh ấy thức dậy vào trong 1 ngày và nhận ra phân của đàn bò còn trân quý hơn sữa, Anh rất có thể dùng bọn chúng làm chậu hoa tự phân hủy.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Tình Cảm Lãng Mạn Trung Quốc Hay Nhất Trên Netflix


Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day và realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it khổng lồ make these biodegradable flower pots.
Kiến trúc sư Galeazzo Alessi (1512–1572) đã xây cất nhiều công trình palazzi lung linh của thành phố, cũng giống như trong các thập kỷ tiếp theo sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianco (1590–1657), nhà thiết kế những chậu hoa bác bàn của Đại học tập Genova.
The architect Galeazzo Alessi (1512–1572) designed many of the city"s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianco (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.
Bạn sẽ ý muốn đợi một thành phố như thế này có những chậu hoa cách tân trên Đại lộ Michigan, địa điểm người phong lưu mua sắm, nhưng nếu bạn đi dọc từ những con đường những hộp hoa sẽ không giống nhau từ đường này sang con đường khác: tất cả sự đa dạng chủng loại trong thực vật.
You would expect a city lượt thích this khổng lồ have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people shop, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street to street: there"s actual diversity in the plants.
The window frames are lead-lined và the flower boxes grow pink nasturtiums khổng lồ go with the pink door.
To vày so successfully, you need khổng lồ control the temperature, the light, & the size of the flowerpot.
Người bạn của chị giải thích: “Tôi không có đủ chậu trồng và lúc biết rằng cây hoa này dễ thương biết bao, thì tôi cho rằng cây cũng trở nên không sao khi mọc lên trong chiếc thùng lâu đời này đâu.
Her friend explained, “I ran short of pots, & knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M