Cấu trúc it is necessary that

     

1. Câu giả định là gì?

Thức giả định (Subjuntive Mood),câu giả định– hay còn tồn tại nơi được gọi làcâu cầu khiến– là loại câu thể hiện hy vọng muốn của đối tượng thứ nhất đối với đối tượng thứ nhị về việc làm cho một việc gì đó.

Bạn đang xem: Cấu trúc it is necessary that

Câu giả định và câu mệnh lệnh thường bị nhầm lẫn với nhau, nhưng câu giả định lại không mang ngụ ý ép buộc giống như câu mệnh lệnh.

*

Ảnh:toeichuytrinh

2. Câu giả định cần sử dụng với Tính từ

Những tính từ thường được sử dụng vào câu giả định mang những ý nghĩa về sự quan trọng cùng cần thiết. Theo sau tính từ này cần cóTHAT.

best (a): tốt nhấtcrucial (a): cốt yếudesirable (a): đáng khao khát
imperative (a): cấp báchimportant (a): quan liêu trọngrecommended (a): được đề xuất
vital (a): sống cònessential (a): thiết yếuurgent (a): khẩn thiết

Cấu trúc: IT + BE + ADJ + THAT + S + V-INF

Ví dụ:

It is best that quang đãng find his passpost. (Tốt nhất là Quang tìm kiếm thấy được hộ chiếu của anh ấy.)

Lưu ý: vào một số trường hợp, ta bao gồm thể sử dụng danh từ tương ứng với những tính từ ở trên theo công thức sau:

IT + BE + N + THAT + S + V-INF

Ví dụ:

It is the best that quang đãng find his passpost. (Tốt nhất là Quang kiếm tìm thấy được hộ chiếu của anh ấy.)

Nếu muốncấu tạo phủ định, đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.It + be + adj + that + S + not

Ví dụ:

It is necessary that he find the books. >It is necessary that he not find the books.

Xem thêm: Khi Nào Cần Cài Lại Windows Cho Máy Tính? ? Khi Nào Cần Cài Lại Windows Cho Máy Tính

It has been proprosed that we change the topic. >It has been proprosed that we not change the topic.

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thểcó to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.

Ví dụ:

It is necessary for him to lớn find the books. >It is necessary for him not to find the books.It has been proprosed for us lớn change the topic. >It has been proprosed for us not to change the topic.

Lưu ý:

Câu giả định dùng với tính từthường được dùng trong các văn bản hoặc thư giao dịch diễn đạt lờiđề nghị từ phía A -> B mà không có tính bắt buộc.Không chỉ bao gồm tính từ mới được sử dụng theo dạng này, tất cả những danh từ xuất phát từ nhữngtính từ bên trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, nếu như nó diễn đạt các yếu tốtrên.

Ví dụ: