Cảm Âm Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh

MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông cụ âm nhạcCảm âm bài hátLời bài hátSheet bài hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: Cảm âm em luôn ở trong tâm trí anh

*
*
*
Loading...

Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh – The Menlời 1lá lá lá lá lá rề sol,fa fa fa fa fa rê đồđồ rê đồ rê đồ rê,mí rê mi rê mí đô làlá lá lá lá lá rề sol,fa fa fa fa fa rê đồđồ rê đồ rê đồ rê,mí rê mi rê mí đô làlà đô rế rế rế rế rế la sòl,đô đô đô đô đô sol fàfa rề fa fa rề fa sol fà sol la la la la la rế đôlà đô rế rế rế rế rế la sòlđô đô đô là đô rê mí , rế rế rế rế sol lá sol falời 2lá lá lá lá lá fa sol đố,lá sol fa fa fa rề fa sol láđồ rê đồ rê đồ rê,mí rê mi rê mí đô rêlá lá lá lá lá đố sol,lá sol fa fa fa fa rê đồđồ rê đồ rê đồ rê,mí rê mi rê mí đô rêlà đô rế rế rế rế rế la sòl,đô đô đô đô đô sol fàfa rề fa fa rề fa sol fà sol la la la la la rế đôlà đô rế rế rế rế rế la sòlđô đô đô là đô rê mí , rế rế rế rế sol lá sol fa


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="1758132612" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="1758132612" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>

Xem thêm: Xem Phim Vũ Khí Sắc Đẹp Tập 22 Vietsub, Xem Phim Vũ Khí Sắc Đẹp

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="1758132612" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="1758132612" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/racingbananas.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="1758132612" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>