Tổng hợp quy tắc nhân và chia số thập phân

     

Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ những phần tương ứng của các số đó. Để nhân, chia số thập phân ta đổi số thập phân quý phái phân số.

Bạn đang xem: Tổng hợp quy tắc nhân và chia số thập phân

Đó là giải pháp cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân mà những em học sinh lớp 5 cần làm.

Cụ thể các em làm cho như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ những phần tương ứng của những số đó. để ý cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ phải qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguyên 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng phần trăm trước: 7 + 5 = 12 viết 2 nhớ 1 ; cộng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ 1 là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ 1 là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ phần trăm trước: 7 – 8 không trừ được ta lấy 17 – 8 = 9, tiếp tục trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm một nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần nguyên có tác dụng tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, phân tách số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, chia những số thập phân với nhau ta viết bọn chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như bí quyết nhân phân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:

*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:

*

*Chú ý: lúc nhân phân chia số thập phân với một số tự nhiên không giống 0 thì ta coi số tự nhiên bao gồm mẫu bằng 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhì số tự nhiên với nhau.

– Đếm xem phần thập phân của nhị thừa số có mấy số lấy phần thập phân của kết quả có bấy nhiêu số.

Xem thêm: Phim Truyện Trung Quốc : Tây Du Ký 1986 Thuyết Minh Hữu Vinh )

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: hai thừa số bao gồm tất cảhai chữ sốở phần thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích rahai chữ số kể từ phải lịch sự trái.

Vậy:

*

*

Ví dụ 8: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: nhì thừa số gồm tất cảba chữ sốở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy bóc tách ở tích raba chữ số kể từ phải sang trái.

Vậy:

*

*

Cách phân tách số thập phân:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị phân tách sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép phân chia như phân chia số tự nhiên.

Ví dụ 9:Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Phần thập phân của nhì số

*
với
*
cùng có hai chữ số, chuyển dấu phẩy của cả nhì số sang mặt phải hai chữ số ta được phép phân tách hai số tự nhiên: và .

– Bước 2: Thực hiện phép chia đến ta được kết quả là:

*
.

*

*Chú ý: Nếu phép phân tách số thập phân cho số thập phân mà gồm dư thì các em cần đọc bài bác viết dưới đây: