Cách tính hưởng bhxh một lần

     
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính hưởng bhxh một lần

*

*

Xem thêm: Cảm Giác Khi Đưa Cậu Bé Vào Cô Bé Thế Nào? Có Sướng Không? ?

*

*


*
*
*

 Người lao hễ tham gia BHXH cần sau 1 năm nghỉ câu hỏi hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không liên tục tham gia đóng góp BHXH và một vài trường đúng theo khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) bao gồm yêu mong thì được nhận BHXH một lần. Cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến chúng ta cách tính mức hưởng BHXH một lần như sau:

*

Theo luật pháp tại Khoản 2 Điều 60 cách thức BHXH năm 2014, mức tận hưởng BHXH một lần tính theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đến những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) trường hợp thời hạn đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức tận hưởng BHXH ngay số tiền vẫn đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH. Mức hưởng trọn BHXH một lượt không bao gồm số tiền đơn vị nước cung cấp đóng BHXH trường đoản cú nguyện. (trừ những người bị mắc bệnh nguy nan đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A tạo cho công ty B và tất cả tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2013 cho tháng 7/2016. Người công nhân A sẽ nghỉ việc trong tháng 8/2016. Tháng 9/2017, người công nhân A mong muốn nhận tiền BHXH một đợt thì người công nhân A sẽ cảm nhận tổng số chi phí bao nhiêu?

Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2013 cho tháng 12/2013, nút lương đóng góp BHXH là: 1.200.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2014 mang đến tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ tháng 10/2014 mang lại tháng 12/2014, nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2015 mang đến tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

- từ tháng 07/2015 mang đến tháng 12/2015, mức lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2016 cho tháng 02/2016: nút lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, nút lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2013 cho tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2014 cho tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ thời điểm tháng 10/2014 mang đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 mang đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 cho tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ thời điểm tháng 03/2016 mang lại tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời hạn là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng mức lương đóng góp BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng