Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010

     
Excel mang đến racingbananas.com 365 Excel cho racingbananas.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010


Quan trọng: Hàm này đang được thay thế sửa chữa bằng một hoặc những hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi đề đạt rõ hơn tác dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ hiện nay trở đi, bởi vì hàm này có thể sẽ không hề sẵn cần sử dụng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm tin tức về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối chọi hay tham chiếu tới một mảng cố kỉnh thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Sửa Chữa Và Thay Ic Nguồn Iphone 5S Bị Hư Ic Nguồn Phải Làm Sao?

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tuyệt giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Trường hợp cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.