Cách tạo bảng khảo sát trên google

     

Google Forms là một trong công vậy tạo biểu mẫu mã trực tuyến hoàn toàn miễn chi phí được cải cách và phát triển bởi Google cho nên vì thế bạn cần phải có một tài khoản Google như Gmail. Nếu chưa tồn tại các chúng ta cũng có thể đăng ký kết theo link sau: https://accounts.google.com/signup?hl=vi


Bước 1: truy vấn Google Forms

Sau khi đã tài năng khoản Google, các bạn đăng nhập Google Drive -> nhấp chọn New -> More -> lựa chọn Google Forms

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là 7 cách hướng dẫn chi tiết các bạn cách sản xuất phiếu khảo sát bằng cách thức Google Forms. Ứng dụng online này, giúp người tiêu dùng thống kê, nghiên cứu/đánh giá số liệu khảo sát, lưu lại trữ thông tin từ những cuộc điều tra một cách tất cả hệ thống.