Cách lấy id bài viết

     

ID bài viết là gì?

Một bài viết trên Facebook ngoài link ra còn có đều có ID dùng để định danh bài viết đó. ID bài viết là một chuỗi số quy định bài viết đó là duy nhất.

Bạn đang xem: Cách lấy id bài viết

ID bài viết của Facebook có dạng xxxx_yyyy trong đó xxxx là ID đối tượng đăng và yyyy là ID bài đăng,

xxxx: Ví dụ bài viết đăng trên tường thì đối tượng đăng là ID của cá nhân Facebook. Tương tự, bài viết đăng trên fanpage thì đối tượng đăng là Fanpage, bài viết đăng trên nhóm thì đối tượng đăng là Group.

yyyy: là chuỗi số bạn có thể tìm thấy trong link bài viết.

Một ví dụ về ID bài viết trên Group:

Nhưng không phải bài viết nào cũng có ID dễ dàng suy ra từ link như trên. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách lấy ID một bài viết trên Facebook.

Cách lấy ID bài viết

Với cách định nghĩa như trên trước tên ta phải lấy link đối tượng đăng bài viết.

Đối với các link không hiển thị ID đối tượng như link: https://www.facebook.com/minh.h.ngo thì ta cần phải tìm ra ID đối tượng đăng bằng cách dán link đối tượng vào trang https://findmyfbid.com/ để tìm ra ID:

*
Tìm ID đối tượng đăng từ link.

Xem thêm: Nội Dung Phim Đế Cẩm, Trọn Bộ, Phim Đế Cẩm

Kết quả trả về là ID của đối tượng.

Sau khi có ID đối tượng đăng rồi ta tiếp tục tìm kiếm ID bài đăng từ link.

*
Đây là ID bài đăng.

Đây là ID bài đăng.

Sau khi có được ID đối tượng đăng và ID bài đăng bạn ghép lại để có ID bài viết: 100000323191034_1711117072242383. Bạn có thể thử lại bằng cách vào link: fb.com/100000323191034_1711117072242383 để xem có vào đúng bài viết cần lấy ID chưa?

Như vậy cách lấy ID bài viết cũng khá đơn giản:

1. Xác định ID đối tượng đăng bằng https://findmyfbid.com/

2. Xác định ID bài đăng bằng cách tìm chuỗi số trong link

3. Ghép 2 ID lại với nhau và thử lại xem đúng chưa.

Chúc bạn thành công, iClick.


Nội dung chính


get comment facebook lấy id bài đăng facebook lấy id bài viết facebook lấy id đối tượng facebook id bài viết

*
Tác giả: quanly |
*
*
*
Số lượt xem: 38,509


Cách lấy cookie để đăng nhập facebook Lấy thiếu bình luận bài post, livestream
So sánh cách lấy bình luận trong phần mềm Get Comment Facebook Hướng dẫn lấy comment bằng cách nhập ID bài đăng trên Facebook
Hãy là người đầu tiên viết bình luận