Cách hiển thị file ẩn trong win 7

     
Mình đang sử dụng win7 ultimate mà lại mà nó ẩn mất tệp tin rồi bạn nào biết cách cho nó hiển thị thì chỉ bản thân với nhé tks nhìu nhìu!
","product_id":0,"type":0,"date":1273287950,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/3869/197690/cach-hien-thi-file-an-trong-win7-ultimate.html","num_reply":9,"voted":false,"total_vote":-1,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"huongnhai","name":"jdhgjfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khkhkh

- Mở Windows Explorer lên với bấm phím Alt.- xong xuôi rồi kia !Nếu bạn muốn nó luôn hiện thì click chuột nút Organize > lựa chọn Layout và nhấn vào Menu bar.Sau khi hiện nay menu File, chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào Tools > folder Options > chọn thẻ View > lựa chọn mục Show hidden files hoặc vứt chọn luôn 3 mục Hide bên dưới để hiện tệp tin ẩn, đôi khi hiện luôn luôn những file ẩn của hệ thống.

Bạn đang xem: Cách hiển thị file ẩn trong win 7

*
nếu máy vi tính bị truyền nhiễm virus thì cho dù có chỉnh ở đây thì cũng như khôngbạn phải vào regedit new lấy lại được.


- chấm dứt ru1ed3i u0111u00f3 !Nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n nu00f3 luu00f4n hiu1ec7n thu00ec bu1ea5m vu00e0o nu00fat Organize > chu1ecdn Layout vu00e0 bu1ea5m vu00e0o thực đơn bar.Sau lúc hiu1ec7n thực đơn File, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du1ec5 du00e0ng truy cu1eadp vu00e0o Tools > thư mục Options > chu1ecdn thu1ebb View > chu1ecdn mu1ee5c Show hidden files hou1eb7c bu1ecf chu1ecdn luu00f4n 3 mu1ee5c Hide bu00ean du01b0u1edbi u0111u1ec3 hiu1ec7n tệp tin u1ea9n, u0111u1ed3ng thu1eddi hiu1ec7n luu00f4n nhu1eefng tệp tin u1ea9n cu1ee7a hu1ec7 thu1ed1ng.

Xem thêm: Phim Sự Thật Của Bóng Tối, Trọn Bộ, Phim Sự Thật Của Bóng Tối Thuyết Minh

nu1ebfu mu00e1y tu00ednh bu1ecb nhiu1ec5m vi khuẩn thu00ec đến du00f9 cu00f3 chu1ec9nh u1edf u0111u00e2y thu00ec cu0169ng nhu01b0 khu00f4ngbu1ea1n phu1ea3i vu00e0o regedit mu1edbi lu1ea5y lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c.","total_vote":3,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Vũ bạo gan Tuấn
Trả lời 10 năm trước
hay..thank


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamnet07","name":"Vu0169 Mu1ea1nh Tuu1ea5n","company":"Cu00f4ng ty Cu1ed5 phu1ea7n Giu1ea3i phu00e1p vu00e0 Cu00f4ng Nghu1ec7 H2T","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"h2tgroup02

- Mở Computer lên, vào Organize và chọn thư mục and search options- Ở hành lang cửa số hiện ra, chọn thẻ View và chọn Don"t show hidden files, folders, or drives- lựa chọn Apply với OK


- u1ede cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra, chu1ecdn thu1ebb View vu00e0 chu1ecdn Don't show hidden files, folders, or drives- Chu1ecdn Apply vu00e0 OK","total_vote":2,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"phongpro79","name":"phongpro","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huuphien79

the anh
Trả lời 10 năm trước
các bạn dell trả lời giỏi quá. Tks chúng ta nhé!!!


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"pro_so_1","name":"the anh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"Conan_star01

bạn có thể nhấn phím như sau:

- nhấn phím alt -> T -> O

- hành lang cửa số xuất hiện, chúng ta chọn thẻ thư mục Option

- chọn vào phần Show hidden file & folder

Thế là OK!


- Nhu1ea5n phu00edm alternative text -> T -> O - Cu1eeda su1ed5 xuu1ea5t hiu1ec7n, bu1ea1n chu1ecdn thu1ebb folder Option - Chu1ecdn vu00e0o phu1ea7n Show hidden file & folder Thu1ebf lu00e0 OK! ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"kimthien8x","name":"Kim Anh Thiu1ec7n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"kimthien8x
Nếu các bạn làm những cách trên không được thì chúng ta vào star=> all programs=> Accessibility => mờ tệp tin notepad

Coppy mấy cái này vào notepad nha:

Message = "De teo hieu qua ngay, Script ni se" và vbCR

Message = Message & "Close và Restart Windows Explorer." và vbCR

Message = Message và "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR

Message = Message & "Continue?"

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then

On Error Resume Next

On Error Resume Next

Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden"

p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt"

p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden"

p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden"

itemtype = "REG_DWORD"

n = WSHShell.RegRead (p)

errnum = Err.Number

if errnum 1 then

WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype

End If

If n = 2 Then

WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype

WshShell.RegWrite p, 1, itemtype

MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files & Folders")

End If

If n = 1 Then

WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype

WshShell.Regwrite p, 2, itemtype

MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files & Folders", 64, "Hidden Files & Folders")

End If

Set WshShell = Nothing

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt"

On Error GoTo 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

ExecQuery ("select * from Win32_Process where name="explorer.exe"")

Process.terminate(0)

Next

MsgBox "See u again :D." và vbcr & vbcr và "© Langkhach_VNP", 4096, "Done"

Else

MsgBox "Lenh domain authority duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled"

End If

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

VisitVNPOWER

Sub VisitVNPOWER

If MsgBox("Script ni den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF và vbCRLF & "Ban teo muon ghe tham Forums bình thường toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then

wshshell.Run "http://vnpower.org/forums"

end If

End Sub

Rồi các bạn save với thương hiệu ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs rồi xào luộc vào phần bạn muốn mở ẩn. để ý khi ấn vào nó vẫn thoát thư mục bạn vào lại thư mục chính là thấy ẩn ngay.


Nu1ebfu bu1ea1n lu00e0m cu00e1c cu00e1ch tru00ean khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu00ec bu1ea1n vu00e0o star=> all programs=> Accessibility => mu1edd tệp tin notepad Coppy mu1ea5y cu00e1i nu00e0y vu00e0o notepad nha: Message = "De co hieu qua ngay, Script ni se" & vbCR Message = Message & "Close & Restart Windows Explorer." & vbCR Message = Message & "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR Message = Message & "Continue?" X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice") If X = 6 Then On Error Resume Next On Error Resume Next Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden" p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt" p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden" p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden" itemtype = "REG_DWORD" n = WSHShell.RegRead (p) errnum = Err.Number if errnum 1 then WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype End If If n = 2 Then WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype WshShell.RegWrite p, 1, itemtype MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders") End If If n = 1 Then WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype WshShell.Regwrite p, 2, itemtype MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files và Folders", 64, "Hidden Files and Folders") End If Set WshShell = Nothing On Error Resume Next Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt" WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt" WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt" WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt" WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt" WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt" On Error GoTo 0 For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'") Process.terminate(0) Next MsgBox "See u again :D." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "Done" Else MsgBox "Lenh da duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled" End If On Error Resume Next Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") VisitVNPOWER Sub VisitVNPOWER If MsgBox("Script ni den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF & vbCRLF & "Ban co muon ghe tham Forums thông thường toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then wshshell.Run "http://vnpower.org/forums" kết thúc If End Sub Ru1ed3i bu1ea1n save vu1edbi tu00ean ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs ru1ed3i sao chép vu00e0o phu1ea7n bu1ea1n muu1ed1n mu1edf u1ea9n. Lu01b0u u00fd khi u1ea5n vu00e0o nu00f3 su1ebd thou00e1t thu01b0 mu1ee5c bu1ea1n vu00e0o lu1ea1i thu01b0 mu1ee5c u0111u00f3 lu00e0 thu1ea5y u1ea9n ngay. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"kanbi_95","name":"Tru1ea7n Thu1ecb Mu1ed9ng Vi","company":"Ruki susu","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"kanbi95
Nguyễn Xuân Phú
Trả lời 8 năm trước
thanks


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"phunguyenxuan","name":"Nguyu1ec5n Xuu00e2n Phu00fa","company":"Cu00f4ng ty CP XD-TM-DV u00c1nh Tuyu1ebft","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phu.nguyenxuangd
tất cả một cách dễ dàng và đơn giản nhất mà mình vừa dùng là tải ứng dụng Unhide ve, kích 3 dòng chuột là bao nhiêu file ẩn hiện lên hết.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"HungMyuct2","name":"Ninh u0110u1ee9c Hu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"duc_hung_euct2
Đình Hậu
Trả lời 6 năm trước
chúng ta xem video này nhé rất hấp dẫn đó https://www.youtube.com/watch?v=N2kaOgsuv-A


Bu1ea1n xem đoạn phim nu00e0y nhu00e9 ru1ea5t giỏi u0111u00f3 https://www.youtube.com/watch?v=N2kaOgsuv-A","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":197690,"user":{"id":1,"login_name":"hauadv","name":"u0110u00ecnh Hu1eadu","company":"Tin Hu1ecdc Su00f3c Nu00e2u","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"mr.dinhhau