Cách dùng just already và yet

     

Như chúng ta đã biết, thì hiện tại tại dứt dùng để chỉ những hành động xảy ra tại thời điểm không khẳng định trong vượt khứ nhưng nó lại có ảnh hưởng đến hiện tại. Có 5 dấu hiệu chính chỉ thời gian không xác minh hay gặp: for, since, just, already cùng yet. Để đặt câu cùng với thì hiện tại chấm dứt một phương pháp hiệu quả, đúng chuẩn trong bài bác thi TOEIC hãy coi nội dung chi tiết bên dưới.

Bạn đang xem: Cách dùng just already và yet

“For”: hành vi xảy ra vào một khoảng thời hạn nào đó không xác định.

Ví dụ : I have been sick for four days.

Trong ví dụ như trên, hành vi “have been sick” kéo dài trong khoảng thời hạn là tư ngày. Bởi vì vậy, “for” được đặt tại trước “four days”.

“Since”: diễn tả thời điểm bước đầu khi hành vi diễn ra.

Ví dụ: I have been sick since last Wednesday.

Đối cùng với trường phù hợp này, câu hỏi bị gầy ra từ thời điểm thứ tía tuần trước, từ “since” đặt trước “Wednesday”.

*

Sử dụng for, since, yet, already, just vào thì lúc này hoàn thành

Khi để câu nghi vấn, ta cần áp dụng từ nhằm hỏi là “How long”:

Ví dụ:

A: How long have you been sick?B: For four days/ Since last Wednesday.

“Just”: Dùng để mô tả hành vi mới xảy ra.

“Already”: cần sử dụng trong câu khẳng định, biểu hiện hành động chấm dứt sớm rộng so với dự kiến.

“Yet”: Thể hiện hành động mong ý muốn sẽ diễn ra, sử dụng trong câu bao phủ định hoặc nghi ngại trong tiếng Anh.

Xem thêm: Mực In Chính Hãng Giá Rẻ Chính Hãng & Tương Thích, Mực In Giá Rẻ

Mời bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây:

- I have just met her.

- Have you read this book yet?

- They have already had all the tickets.

Trong câu đầu tiên, diễn tả hành động chạm chán gỡ diễn ra cách trên đây không lâu

Ở câu sản phẩm hai, bọn họ kỳ vọng người nghe sẽ thực hiện hành vi “read” giỏi chưa

Câu sản phẩm công nghệ ba, cụm từ “already had”, cho thấy họ có những cái vé nhanh rộng so với dự định.

*

Làm vài bài bác tập về for, since, yet, already, yet

 Sau đó là một vài lấy ví dụ như để chúng ta cũng có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về năm tín hiệu trên:

- We have just done it. – shop chúng tôi vừa làm việc đó.

- They have just had an idea. – chúng ta vừa có một ý tưởng.

- It is a bad party. Most people have already gone home. – Một buổi tiệc tồi tệ. Hầu hết mọi người đã trở về nhà.

- Have you spoken khổng lồ her yet? – các bạn đã thủ thỉ với cô ấy chưa?

- Billy hasn’t written his report yet. – Billy chưa viết bản báo cáo của anh ấy ấy.

- We"ve lived in Ho bỏ ra Minh since 2009. – chúng tôi sống ở hồ Chí Minh vào năm 2009.

- I haven’t heard from him for 3 months. – Tôi không nghe gì trường đoản cú anh ấy khoảng 3 tháng.

Hãy thử để câu cùng với năm tự vừa học và phân tách sẻ với tôi nhé! hi vọng qua bài học trên chúng ta đã biết cách áp dụng for, since, yet, already vào thì bây giờ hoàn thành!