Cách dùng đảo ngữ trong tiếng anh

     

Tổng hợp tất cả 11 cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng đảo ngữ trong tiếng anh


Đảo ngữ là kiến thức có tần suất xuất hiện "Thường Xuyên" trong các kỳ thi quan trọng như: TOEIC, IELTS, TOEFL và cả trong giao tiếp nữa. Cấu trúc của đảo ngữ khá dài và khó nhớ hết chính là nguyên nhân khiến nhiều bạn "mất điểm" đáng tiếc trong các bài thi tiếng Anh. Bài học hôm nay racingbananas.com sẽ giới thiệu tới bạn một cách hệ thống và dễ hiểu nhất về phần ngữ pháp này.

*

ĐẢO NGỮ

-----


I. ĐẢO NGỮ LÀ GÌ?

-Câu đảo ngữthường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một trạng từ (phó từ) nhất định. Trạng từ này không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ.

- Trong câu đảo ngữ, ngữ pháp sẽ thay đổi: Đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:Eg:

Hardly could we understand what he was saying. (Hầu như chúng ta không hiểu những gì ông ấy nói.) Seldom does she listen to classical music. (Hiếm khi nào cô ấy nghe nhạc cổ điển.

*
racingbananas.com EPT: Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh

II. CÁC DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ

Dạng Câu Đảo NgữCấu TrúcVí Dụ
- Đảo ngữ với No và Not

- No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

- Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Nobooks shall I lend you from now on.=Not anymoney shall I lend you from now on.(Từ bây giờ tôi sẽ không cho bạn mượn bất cứ quyển sách nào nữa.)
- Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..- Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + VPeterrarelystudies hard.=>Rarelydoes Peter study hard.Hiếm khi Peter học hành chăm chỉ.
- Đảo ngữ với ONLY

- Only once/ Only later/ Only in this way/ Only then + Auxiliary + S + V

- Only after + N

- Only by V_ing/ N

- Only when + clause

- Only with + N

- Only if+ clause

- Only in adv of time/ place

Only onetime did I meet Obama.Tôi chỉ được gặp Obama mỗi một lần.Only whenI talked to her did I like her.(Chỉ khi tôi nói chuyện với cô ấy thì tôi mới quý cô ấy.)
- Đảo ngữ với các cụm từ có No

- At no time

- On no condition

- On no account + Auxiliary + S + N

- Under/ in no circumstances

- For no reason

- In no way

- No longer

Under nocaseshould you leave here.Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không nên rời khỏi đây.No longerdoes he live next to me.Bây giờ anh ấy không còn là hàng xóm của tôi nữa.
- Đảo ngữ với SO và SUCH- So + Tính từ+ Trợ động từ+ chủ ngữ+ Danh từSuch + be + N + that + clause.She workedsohard that he forgot his lunch. (Anh ấy làm việc chăm chỉ để quên bữa trưa.)-->Sohard did he work that he forgot his lunch.Her anger wassuch thatshe broke the vase.-->Suchwas her anger that she broke the vase.
- Đảo ngữ với Not only……. but……also…- Not only + Auxiliary + S + V + but…. also……….

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nộp Thuế Tncn Online, Tự Quyết Toán Thuế Tncn Qua Mạng (Hoàn Thuế Tncn)

Not onlyis he good at Historybuthealsosings very beautifully.(Không những anh ấy giỏi lịch sử mà còn hát rất hay.)
- Đảo ngữ với NOT UNTIL/TILL (THEN/LATER)- Not until/till + Clause + Au + S + VThen/later/ Adv of timeIt was not I became a mother that I knew how my mother loved me.=>Not untildid I become a mother that I knew how my mother loved me.(Mãi cho đến khi tôi làm mẹ tôi mới biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.)
- Đảo ngữ với NEITHER/NOR và SO- Khi NEITHER/NOR đứng ở đầu một mệnh đề thì ta thực hiện đảo ngữ. NEITHER/NOR dùng cho câu phủ định, còn SO dùng cho câu khẳng định.They don't like meat, and neither/nordo I.I don’t like him, nor do I hate him.I can’t sing nor can I play any musical instruments.She can play the guitar, and socan I.
- Đảo ngữ với câu điều kiện

-Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

- Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

-Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3

Should she come late, she will miss the train. (ĐK1)(Nếu cô ấy đến muộn, cô ấy sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.)If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I…….. (ĐK2)(Nếu tôi biết cô ấy, tôi sẽ mời cô ấy vào bữa tiệc = Nếu tôi biết cô ấy, tôi ...... ..)If my parents had encouraged me, I would have passed exam (ĐK3)(Nếu ba mẹ động viên tôi, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.)
- Đảo ngữ sau các trạng từ chỉ phương hướng hoặc vị trí- Khi câu có một từ hoặc một cụm trạng ngữ chỉ phương hướng hoặc vị trí thì nội động từ được đảo lên trước chủ ngữ.

Peter started to open the box. A watch was inside the first.

-> Peter started to open the box. Inside the first was a watch.

Her cat sat in an armchair.

-> In an armchair sat her cat.

-----

Để học Ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả. Các bạn hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của racingbananas.com Grammar.

racingbananas.com Grammar áp dụng quy trình 3 bước học bài bản, bao gồm:Học lý thuyết, thực hành và kiểm tracung cấp cho người học đầy đủ về kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Phương pháp học thú vị, kết hợp hình ảnh, âm thanh, vận động kích thích tư duy não bộ giúp người học chủ động ghi nhớ, hiểu và nắm vững kiến thức của chủ điểm ngữ pháp.

Cuối mỗi bài học, người học có thể tự đánh giá kiến thức đã được học thông qua một game trò chơi thú vị, lôi cuốn, tạo cảm giác thoải mái cho người học khi tham gia. Bạn có thể tìm hiểu phương pháp này tại:grammar.vn, sau đó hãy tạo cho mình một tài khoảnMiễn Phíđể trải nghiệm phương pháp học tuyệt vời này của racingbananas.com Grammar nhé.

racingbananas.com hi vọng những kiến thức ngữ pháp này sẽ hệ thống, bổ sung thêm những kiến thức về tiếng Anh cho bạn! Chúc các bạn học tốt!^^