Cách đọc tiếng trung cơ bản

1. Bảng phiên âm Pinyin tổng quan lại và phương pháp đọc giờ Trung2. Nguyên tắc viết mọi trường hợp đặc trưng trong phiên âm pinyin3. Rèn luyện cách đọc tiếng Trung cơ bản3.1 Đọc bảng vần âm pinyin ko kèm thanh điệu4. Luyện phát âm tiếng trung pinyin 

Sau khi đã học qua phần phát âm cùng giải pháp đọc giờ trung cơ bản. Bao gồm các bài về kiểu cách đọc thanh mẫu, vận mẫu, biện pháp ghép thanh điệu. Chắc hẳn các bạn đã có kiến thức sơ bộ. Hoặc đọc được tổng quan liêu về hệ thống phát âm theo bảng vần âm pinyin của giờ đồng hồ Trung Quốc.

Bạn đang xem: Cách đọc tiếng trung cơ bản

Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thực hành thực tế ôn tập lại một lượt về kiểu cách đọc giờ đồng hồ trung cơ bản cho fan học từ bỏ đầu. Các quy tắc viết cùng quy tắc phiên âm pinyin vươn lên là âm biến điệu trong giờ đồng hồ Trung.

Nội dung bài xích học bây giờ bao gồm:

Ghi lưu giữ bảng vần âm phiên âm pinyin và phương pháp đọc giờ đồng hồ trung cơ bảnGhi nhớ biện pháp viết kết hợp giữa phụ âm với nguyên âmLàm các bài tập tổng quan để ghi nhớ biện pháp đọc.

1. Bảng phiên âm Pinyin tổng quan tiền và bí quyết đọc giờ đồng hồ Trung

Ở bài xích học thứ nhất của khóa đào tạo và huấn luyện phát âm giờ đồng hồ trung trường đoản cú cơ bạn dạng cho tín đồ mới này. Họ đã cùng tìm hiểu qua về bảng vần âm tiếng Trung phiên âm Pin. Nếu chúng ta chưa nhìn qua thì rất có thể xem lại tại bài bác viết: Phiên âm Pinyin với bảng chữ cái tiếng Trung.

1.1 giải pháp đọc giờ Trung cơ phiên bản theo bảng vần âm pinyin

Hôm nay, bọn họ tiếp tục ôn luyện cách đọc dựa trên bảng pinyin này. Kim chỉ nam là phát âm được toàn vẹn bảng chữ cái tiếng Trung Quốc. Từ đó dễ dàng hơn trong việc học.

*

Trong bảng trên đã tổng hòa hợp gần như không thiếu thốn nhất về thanh mẫu, vận mẫu cũng như các âm rất có thể kết hợp được tự thanh mẫu mã và vận mẫu.

1.2 phía dẫn cách đọc giờ đồng hồ trung cơ bản theo bảng chữ cái

Nếu màn hình của bạn quá nhỏ bé và nặng nề để xem không còn được bảng tổng phù hợp trên. Hãy thử làm cho như sau, 1 bấm chuột phải vào hình ảnh: chọn “mở hình ảnh trong tab mới” nhằm mở riêng rẽ hình ảnh trên web đọc dễ hơn. 2, bạn hãy tải hình ảnh về lắp thêm để nhảy lên xem và phóng to thu nhỏ tuổi khi tất cả thể.

Cách học tập theo bảng bên trên như sau: chúng ta chú ý theo hàng, cột.

Sự giao thoa thân hàng cùng cột là các âm giờ trung. Nếu giữa hàng với cột giao bôi nhau mà không có sự phối hợp giữa thanh mẫu với vận mẫu. Thì đồng nghĩa trong tiếng trung không có âm đó. Không tồn tại cách phiên âm pinyin đó.

Xem thêm: Xem Phim Ngọn Gió Đông Năm Ấy Tập 14 Vietsub, Gió Đông Năm Ấy

Cách gọi như sau: Đọc theo mặt hàng lần lượt từ trái qua phải, đầu tiên là hiểu hàng trên cùng (đọc riêng những nguyên âm). Tiếp đến đọc xuống hàng vật dụng 2, ghép những phụ âm cùng với nguyên âm. Theo lần lượt đọc từ trên đầu tới mặt hàng cuối cùng. Bởi vậy là xong một lượt đọc phiên âm pinyin (拼音)cơ bản.

2. Quy tắc viết phần nhiều trường hợp đặc biệt trong phiên âm pinyin

Trong 1 chữ hoàn chỉnh thường là: nguyên âm + nguyên âm, nguyên âm + phụ âm, hoặc Phụ âm + nguyên âm hoặc mở rộng ra là phụ âm + nguyên âm + nguyên âm + phụ âm.

Ví dụ: hǎo , láo lếu , kāng , ān, áo , ēn

Có một vài trường hợp, các nguyên âm dẫn đầu chữ sẽ sở hữu cách viết khác. Để dễ đọc với dễ hình dung thì bây chừ chúng ta sẽ thuộc tìm hiểu.

2.1 Nguyên âm i tiên phong chữ

Dựa vào bảng bên trên ta hoàn toàn có thể thấy, khi nguyên âm i dẫn đầu chữ có những trường đúng theo sau sẽ buộc phải đổi giải pháp viết, cố gắng chữ i bằng văn bản y cùng nối với các nguyên phụ âm khác ví như bình thường. Biện pháp đọc pinyin vẫn không đổi. i -> yi, ia -> ya, iao -> yao, ie -> ye, iou -> you, ian -> yan, iang -> yang, in -> yin, ing -> ying, iong -> yong

2.2 Nguyên âm u và ü mở đầu chữ

Khi u đi đầu chữ, ta sẽ sở hữu được quy tắc viết quăng quật chữ u với thay bằng chữ w, ghép với các chữ còn lại. Giải pháp đọc không nắm đổi.Khi ü đứng đầu, ta sẽ chũm chữ ü thành cữ y và ghép với những chữ còn lại. Bí quyết đọc ko đổi.u -> wu, ua -> wa, uai -> wai, uei -> wei, uo -> wo, uan -> wan, uang -> wang, uen -> wen, ueng -> wengü -> yu, üe -> yue, üan -> yuan, ün -> yun.

Cũng bởi vì có cách viết như vậy, đề xuất y cùng w còn được xem như là những thanh mẫu mã đặc biệt.

3. Luyện tập cách gọi tiếng Trung cơ bản

3.1 Đọc bảng vần âm pinyin ko kèm thanh điệu

3.1.1 Pinyin nguyên âmNguyên âm a: a – ai – ao – an – angNguyên âm o: o – ou – ongNguyên âm e: e – ei – en – eng – erNguyên âm i: yi (i) – ya (ia) – yao (iao) – ye (ie) – you (iou) – yan (ian) – yang (iang) – yin (in) – ying (ing) – yong (iong)Nguyên âm u: wu (u) – wa (ua) – wai (uai) – wei (uei) – wo (uo) – wan (uan) – wang (uang) – wen (uen), weng (ueng)Nguyên âm ü: yu (ü) – yue (üe) – yuan (üan) – yun (ün).3.1.2 Đọc pinyin: Phụ âm ghép với nguyên âma. Phần 1Phụ âm b: ba, bai, bao, ban, bang, bei, ben, beng, bo, bi, bie, biao, bian, bin, bing, buPhụ âm p: pa, pai, pao, pan, pang, pei, pen, peng, po, pou, pi, piao, pie, pian, pin, ping, puPhụ âm m: ma, mai, mao, man, mang, me, mei, men, meng, mo, mou, mi, miao, mie, miu, mian, min, ming, muPhụ âm f: fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fuPhụ âm d: da, dai, dao, dan, dang, de, dei, den, deng, dou, dong, di, diao, die, diu, dian, ding, du, dui, duo, duan, dunPhụ âm t: ta, tai, tao, tan, tang, te, teng, tou, tong, ti, tiao, tie, tian, ting, tu, tui, tuo, tuan, tunPhụ âm n: na, nai, nao, nan, ne, nei, nen, neng, nou, nong, ni, niao, nie, niu, nian, niang, nin, ning, nu, nuo, nuan, nü, nüePhụ âm l: la, lai, lao, lan, lang, le, lei, leng, lo, lou, long, li, lia, liao, lie, liu, lian, liang, lin, ling, lu, luo, luan, lun, lü, lüe.Phụ âm z: za, zai, zao, zan, zang, ze, zei, zen, zeng, zou, zong, zi, zu, zui, zuo, zuan, zunPhụ âm c: ca, cai, cao, can, cang, ce, cei, cen, ceng, cou, cong, ci, cu, cui, cuo, cuan, cunPhụ âm s: sa, sai, sao, san, sang, se, sen, seng, sou, song, si, su, sui, suo, suan, sunb. Phần 2Phụ âm zh: Zha, zhai, zhao, zhan, zhang, zhe, zhei, zhen, zheng, zhou, zhong, zhi, zhu, zhua, zhuai, zhui, zhuo, zhuan, zhuang, zhunPhụ âm ch: cha, chai, chao, chan, chang, che, chen, cheng, chou, chong, chi, chu, chua, chuai, chui, chuo, chuan, chuang, chunPhụ âm sh: sha, shai, shao, shan, shang, she, shei, shen, sheng, shou, shi, shu, shua, shuai, shui, shuo, shuan, shuang, shunPhụ âm r: rao, ran, rang, re, ren, reng, rou, rong, ri, ru, rua, rui, ruo, ruan, runPhụ âm j: ji, jia, jiao, jie, jiu, jian, jiang, jin, jing, jiong, ju, jue, juan, junPhụ âm q: qi, qia, qiao, qie, qiu, qian, qiang, qin, qing, qu, que, quan, qunPhụ âm x: xi, xia, xiao, xie, xiu, xian, xiang, xin, xing, xu, xue, xuan, xunPhụ âm g: ga, gai, gao, gan, gang, ge, gei, gen, geng, gou, gong, gu, gua, guai, gui, guo, guan, guang, gunPhụ âm k: ka, kai, kao, kan, kang, ke, kei, ken, keng, kou, kong, ku, kua, kuai, kui, kuo, kuan, kuang, kunPhụ âm h: ha, hai, hao, han, hang, he, hei, hen, heng, hou, hong, hu, hua, huai, hui, huo, huan, huang, hun

3.2 bí quyết đọc giờ đồng hồ Trung cơ phiên bản pinyin có thanh điệu

Để phát âm được chuẩn, và tương đối đầy đủ các chữ cái trong bảng tiếng trung pinyin. Chúng ta ghép các từ trên với thanh điệu. Đọc không thiếu 4 thanh điệu trong 1 từ. Lần lượt từ đầu tới cuối.

Ví dụ:

bā – bá – bǎ – bà – bāo – báo – bǎo – bàomā – má – mǎ – cơ mà – mēi – méi – měi – mèinē – né – ně -nè – nā – ná – nǎ – nà

Đọc thường xuyên đến lúc nào cảm thấy nhuần nhuyễn thì tức là bạn sẽ đại công cáo thành. Tuy nhiên, kia chỉ là phương pháp đọc giờ trung cơ bản ở các từ đơn. Lúc ghép các từ đối kháng lại với nhau thành từng nhiều từ, các bạn sẽ thấy không thể đơn giản.

4. Luyện phát âm tiếng trung pinyin 

4.1 bài xích 1: bí quyết đọc giờ trung cơ bản, các từ đơn

ān – táng – tuō – xié – tù hãm – lūn – kěntáo – pǔ – bào – dāo – nuò – zuò – shǔhěn – mō – suó – bié – xiè – ruǎn – zhuāngchī – gǔn – zé – fēng – sēn – jūn – qióngxūn – shèng – zì – mēng – guì – tuǐ – liǎ

4.2 bài xích 2: Đọc theo cụm từ pinyin

tóu fā – tuō luó – hào xué – tuì hòu – hén jì – bǐ jiào – fāng fǎ – chǎn lǎn – páng biàntīng tíng – bīng bāng – tú shū – lǘ guǎn – nǚ xù – bō luó – hóu lóng – hǎo hàn – nán déyú táng – kāi buôn bản – xīn suān – pí jiǔ – běn zī – bān bù – chiếc hóng – xiōng mèi – jiě shéngyī shēng – yī huò – dān yōu – tuō guāng – ruǎn ruò – kěn dìng – běn nhón nhén – hěn hǎo – táo apple pǎoshàng tiān – kōng tiáo – bǎ huǒ – dāo guāng – liǎn pǔ – ài liàn – bù néng – méng rán – tǎn ránjìng rán – qíng rón rén – shuō fǎ – zì sī – chá kàn – zuò chē – lǚ xíng – què rèn – xún zhǎo – jūn zǐ

4.3 bài 3: Đọc giờ trung cơ bạn dạng cụm pinyin khó

shí shì shí shì shí – shí shì sí , sí shì shì sípā lā pī lī – chǎn zhǎn chāo chì – bǎo jīng cāng shāngshī zhí shēn zhì – shí chì shén chǐ – nệm zhuāng chū shùchuō chuān zhēn chá – chǎng zhǎng chuàng chǔ – zhǎn chū zhāng chǎngcūn zhuāng luàn chǎo – mù chiếc tuī cí – sān jiǎo shāng yè – sī rón rén shī shǐchángyòngzì – chǎng péng chē – zhǐ zhàn yuán – zhào shì zhělǚ jū yú xù – jǔ lì yǔ yī – qì jù qí qū – dāng jú zhě mí – shǒu qū yī zhǐ

4.4 bài bác 4: Đọc thành câu văn 

Tā jínnián dé lē guàn jūn , zhège róng yù de qǔdé kě bù róngyì a !zhè zhǒng shū, yī cì zhǐ néng mǎi yī cè.jīn tiān xiàwǔ yěxǔ huì xiàyǔ.Nǐ jiù liú zài zhè lǐ hé wǒ mén yī qǐ zhìlǐ huáng hé cha .Nǐ huì shén mē yuè qì ā ?

Vậy là chúng ta đã được ôn qua tương đối nhiều bài tập về những cách phát âm tiếng trung cơ bản. Chúng ta đừng quên cố gắng nỗ lực học tập để có công dụng thật xuất sắc nhé. Ở các bài tập trên, các chúng ta cũng có thể ghi âm và gửi vào fanpage facebook của học tập Tiếng Trung từ bỏ Đầu, để mình chấm điểm và kiểm tra giúp bạn.