Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

     

Câu trực tiếp – câu gián tiếp là cặp câu xuất hiện nhiều trong các bài tập Tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại. Chính vì thế, bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đến bạn cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp đầy đủ và chính xác nhất. Theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé!


*

Các bước chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại.

Bạn đang xem: Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp


Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

CÂU TRỰC TIẾP

Câu trực tiếp (Direct speech) là nguyên văn lời của người nói được lặp lại và thông thường sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).

Ex: She said to me, “I am listening to music with my best friend”.

(Cô ấy nói với tôi: “Tôi đang nghe nhạc cùng bạn thân”)

CÂU GIÁN TIẾP

Câu gián tiếp (Indirect speech/Reported speech) là lời tường thuật hay lời kể lại ý của người nói cho người khác nghe. Câu gián tiếp gặp rất nhiều trong giao tiếp.

Ex: She told me that she was listening to music with her best friend.

(Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang nghe nhạc cùng bạn thân cô ấy)


CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP

S + said/said to (that) + S + Vlùi thì …

S + told + O (that) + S + Vlùi thì …

 

Bước 1: Lựa chọn từ tường thuật sao cho phù hợp

2 từ tường thuật thông dụng nhất là say/tell hoặc said/told (nói). Ngoài ra, các từ tường thuật cũng hay được sử dụng khác như:

Ask (asked): yêu cầu

Deny (denied): từ chối

Suggest (suggested): gợi ý

Advise (advised): khuyên nhủ

Promise (promised): hy vọng

Ex: Duong said to me, “Don’t touch this book”.

(Dương nói với tôi: “Đừng chạm vào quyển sách này”)

➔ Duong told me not to touch that book.

(Dương nói với tôi rằng đừng chạm quyển sách này)

Bước 2: Xác định động từ trong câu trực tiếp ở thì động từ nào thì phải lùi 1 thì ở trong câu gián tiếp

Quy tắc lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

Direct speechReported speech
Simple present ( V(s/es))Simple past ( V2/ed )
Simple past ( V2/ed)Past perfect ( had + V3/ed )
Simple future ( will/ shall + V0 )Future in the past ( would/ should + V0 )
Present continuous (am/is/are + V-ing)Past continuous ( was/ were + V-ing )
Past continuous (was/were + V-ing)Past perfect continuous / past continuous
Future continuous (will + be + V-ing)Future continuous in the past (would + be + V-ing)
Present perfect (have/has + V3/ed)Past perfect (had + V3/ed)
Past perfect (had + V3/ed)Past perfect (had + V3/ed)
Future perfect (will + have + V3/ed)Future perfect in the past (would + have + V3/ed)
cancould
musthad to

Bước 3: Đổi các đại từ và tính từ sở hữu cho đúng

Bảng quy tắc chuyển đại từ và tính từ:

Chủ ngữ Tân ngữTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
Imemymine
Youyouyouryours
Hehimhishis
Sheherherhers
Itititsits
Weusourours
Youyouyouryours
Theythemtheirtheirs

Bước 4: Các từ chỉ nơi chốn và thời gian đổi theo quy tắc

Direct speechReported speech
This

These

Here

Now

Today

tonight

Yesterday

Tomorrow

Ago

This week

Last week

Last night

Next week

Next + thứ trong tuần

That

Those

There

Then

That day

That night

The day before/the previous day

The day after/the following day/the next day

Before

That week

The week before/the previous week

The night before/the previous day

The week after/the following week/the next week

The following + thứ trong tuần

Ex: a. My sister said to me, “Open the door, please”.

(Chị gái tôi nói với tôi: “Làm ơn hãy mở cửa ra”)

➔ My sister told me to open the door.

(Chị gái tôi nói với tôi rằng mở cửa ra)

Phân tích ví dụ:

Bước 1: Từ tường thuật trong câu ‘said to = told’: nói. Hai từ tường thuật này có thể thay thế cho nhau.

Bước 2: Động từ chính trong câu ‘open’ khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp cần thêm ‘to’

Bước 3 + Bước 4 không có nên không cần áp dụng quy tắc để đổi. Tuy nhiên, trong câu có từ ‘please’ khi chuyển sang câu gián tiếp phải bỏ.

Xem thêm: Phim Tình Cảm Trung Quốc Hay Nhất 2015, Phim Truyền Hình Trung Quốc Hay Nhất 2015

He said, “If I had enough money, I would buy a new phone last week.”

(Anh ấy nói: “Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua 1 chiếc điện thoại mới vào cuối tuần trước)

➔ He said (that) if he had had enough money, he would have bought a new phone the week before.

(Anh ấy nói rằng nếu anh ấy có đủ tiền, anh ấy sẽ mua 1 chiếc điện thoại mới vào cuối tuần trước)

Bước 1: Từ tường thuật trong câu ‘said’: nói. Có thể thay thế bằng told nhưng phải theo cấu trúc ‘told + somebody’.

Bước 2: Động từ chính trong câu ở thì quá khứ thì phải lùi về thì quá khứ hoàn thành.

Bước 3: I phải chuyển thành he vì người nói là he.

Bước 4: Thời gian ‘last week’ chuyển sang ‘the week before’.

*Note: Cách chuyển từ câu gián tiếp sang câu trực tiếp cũng tương tự các bước và quy tắc chuyển như trên.

HỆ THỐNG CÁC CÂU TƯỜNG THUẬT

Loại câuCâu trực tiếpCâu gián tiếp
Statements

(Câu kể)

S + said(that) + S + V…

Ex: Jun said, “I am very lucky today”.

(Jun nói: “Tôi rất may mắn ngày hôm nay)

S + said that + S + Vlùi thì

Jun said that he was very lucky that day.

(Jun nói rằng anh ấy rất may mắn ngày hôm nay)

Imperatives

(Câu mệnh lệnh)

S + told/asked + O + V…

 

Ex: Hung told me, “Never smoke here”.

(Hùng nói với tôi: “Đừng bao giờ hút thuốc ở đây)

S + told/asked + O + (not) to V…

Hung told me not to smoke there.

(Hùng nói với tôi rằng đừng bao giờ hút thuốc ở đây)

Yes/No questionsAuxiliary + S + V…?

 

Ex: My mother told me, “Are they students?”

(Mẹ tôi nói với tôi: “Họ là học sinh?)

S + asked + O + if/whether + S + Vlùi thì

My mother asked me if they were students.

(Mẹ tôi hỏi tôi rằng họ là học sinh)

Trên đây chúng tôi tổng hợp toàn bộ những kiến thức về cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn và giúp bạn thành thạo hơn khi thực hành các dạng bài tập. Chúc bạn học thật tốt!