Các phép toán trong c++

     
Chúng ta cùng mang đến với bài bác học tiếp sau trong khóa đào tạo và huấn luyện lập trình C++ trực con đường hướng thực hành.

Bạn đang xem: Các phép toán trong c++

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ sẽ học phương pháp sử dụng các phép toán cơ bản như phép cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy phần dư, căn bậc 2, lũy thừa, cực hiếm tuyệt đối, ... Vận dụng trên những kiểu tài liệu số cơ bản (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã khái niệm sẵn một vài toán tử toán học cơ phiên bản cho những phép tính phổ cập (+, -, *, /, ...), một vài phép toán phức tạp hơn như căn bậc 2, lũy thừa, ... Chưa xuất hiện toán tử được định nghĩa, do thế chúng ta sẽ sử dụng thêm thư viện cmath nhằm tính kết quả các phép toán trên.

Các toán tử toán học vẫn được có mang trong C++

Các toán tử toán học tập được tạo thành hai loại: Toán tử một ngôi (unary operators) cùng toán tử nhị ngôi (binary operators).

Toán tử một ngôi (unary operators) là toán tử chỉ đi cùng rất một toán hạng để sinh sản thành biểu thức bao gồm nghĩa.Toán tử nhị ngôi (binary operators) là toán tử thường được sử dụng kèm với nhì toán hạng để tạo nên thành một biểu thức bao gồm nghĩa.

Trong ngôn từ lập trình C++, một toán hạng rất có thể là một giá trị hoặc một phát triển thành (variable).

Toán tử một ngôi

Có nhị toán tử một ngôi trong C++:

*

Sử dụng toán tử cùng một ngôi trước một cực hiếm thì kết quả trả về quý giá dương, ngược lại, ta nhận được giá trị âm. Ví dụ:

*

Chạy lại công tác trên với nhập trường đoản cú bàn phím vào một giá trị âm, ta được kết quả:

*

Giá trị ban sơ nhập vào là -100. Khi sử dụng toán tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử nhị ngôi

Ngôn ngữ C++ quan niệm cho bọn họ 5 toán tử toán học hai ngôi như bảng bên dưới:

*

Phép toán Modulus (%) có nghĩa là thực hiện tại phép phân tách hai số mà lại chỉ đem phần dư. Phép toán Modulus (%) chỉ chất nhận được thực hiện tại với hai cực hiếm số nguyên.

Chúng ta cùng viết một lịch trình in ra tác dụng của các phép toán sử dụng toán tử hai ngôi trong C++:

*

Chạy lịch trình trên, nhập vào giá trị cho x là 9, nhập giá chỉ trị mang lại y là 5 cùng xem kết quả.

*

Chương trình cho hiệu quả của các biểu thức như muốn đợi, ngoại trừ kết quả của phép phân chia (/).

Khi triển khai tính giá trị biểu thức 9 / 5 vào toán học, bọn họ được hiệu quả là 1.8, nhưng vị kiểu dữ liệu của nhì biến họ sử dụng là int (kiểu số nguyên) nên công dụng cũng trả về một giá trị số nguyên (bị mất phần thập phân).

Để giải quyết và xử lý vấn đề này chúng ta có hai cách:

Sử dụng kiểu tài liệu số thực (float, double, ...) mang đến biến.Ép kiểu.Sử dụng static_cast<> để triển khai phép phân tách hai số nguyên

Sử dụng static_cast<> là một cách để ép kiểu tài liệu trong C++. Ép kiểu sẽ khởi tạo ra một giá chỉ trị từ một giá trị có kiểu dữ liệu khác.

Cú pháp sử dụng static_cast<>:

static_cast(expression)static_cast hoàn toàn có thể nhận một biểu thức làm cho đầu vào, gửi nó thành bất cứ kiểu dữ liệu cơ bản gì cơ mà new_type tế bào tả.

Các chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về kiểu cách sử dụng static_cast

*

Để lấy quý hiếm kiểu float của biến hóa x, họ viết static_cast(x). Trong công tác trên, chỉ cần ép kiểu cho một đổi mới x là đầy đủ để thực hiện phép chia trả về số thực.

Cùng xem kết quả chương trình:

*

Chúng ta đã nhận được tác dụng đúng.

Có một xem xét khi thực hiện phép chia hai số nguyên có chứa cực hiếm âm trong C++. Trước phiên phiên bản C++11, compiler tự ý có tác dụng tròn lên hoặc xuống. Lấy ví dụ như -5 / 2 vẫn được tác dụng là -3 hoặc -2 tùy vào giải pháp mà compiler có tác dụng tròn số.

Toán tử gán (assignment operator)

Phép gán cũng là giữa những toán tử toán học tập được C++ định nghĩa. Phép gán có chức năng đưa quý giá của một bé số, một biểu thức hoặc lấy quý hiếm của một trở nên khác để lấy vào phát triển thành được gán.

Cú pháp sử dụng toán tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá trị luôn luôn nằm cạnh sát trái toán tử "=".

Toán tử gán có thể dùng ngay khi khai báo biến chuyển để vừa khai báo vừa khởi chế tạo ra giá trị mang lại biến, hoặc bao gồm thể bóc riêng thành một chiếc lệnh.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Thai 24 Tuần Nặng Bao Nhiêu Gam, Bảng Cân Nặng Thai Nhi Theo Tuần Tuổi Chuẩn Nhất

int variable = 5;variable = 10;variable = 5 * 3 + 2;int another_variable = 3;variable = another_variable * 2;variable = variable + 1; //tăng giá trị đổi thay variable lên 1.variable = variable - 1; //giảm giá chỉ trị trở nên variable đi 1.variable = variable * 2; //nhân giá chỉ trị vươn lên là variable lên 2 lần.variable = variable / 2; //chia giá chỉ trị biến chuyển variable đi 2 lần.variable = variable % 3; //lấy phần dư của thay đổi variable khi phân tách 3.Những cách áp dụng toán tử gán như trên trọn vẹn hợp lệ.

Riêng cùng với 5 dòng lệnh gán cuối cùng, bọn họ có một bí quyết viết tắt khác gọn ghẽ hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách dùng này có chân thành và ý nghĩa hoàn toàn như là với giải pháp viết ở trên.

Ý nghĩa của những toán tử này các chúng ta cũng có thể tra sinh sống bảng mặt dưới:

*

Sử dụng thư viện cmath

Thư viện cmath định nghĩa cho chúng ta một số hàm thống kê giám sát và biến hóa toán học cơ bản. Để sử dụng thư viện này, các bạn chỉ bắt buộc thêm cái

#include

tại phần khai báo thư viện trong chương trình.

Một số hàm tính lũy thừa, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các bạn chưa rất cần phải hiểu về phong thái khai báo hàm pow như trên. Về phương diện ý nghĩa, giá trị đầu tiên (base) được chuyển vào hàm pow là cơ số, giá trị thứ hai (exponent) là số mũ, quý giá trả về là lũy vượt cơ số base mũ exponent.

Ví dụ:

*

Các các bạn cùng viết lấy một ví dụ trên vào Visual studio cùng chạy công tác để xem tác dụng mà hàm pow trả về.

*

Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía trên là phần khai báo hàm sqrt trong tủ sách cmath, hàm này nhận vào một giá trị số thực (float, double, long double) cùng trả về quý giá là căn bậc 2 của quý giá mà chúng ta đưa vào.

Sau đây là ví dụ mẫu về kiểu cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc 2:

*

Kết quả họ thu được như sau:

*
Một số hàm lượng giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào một trong những giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt đại diện cho góc mà bạn muốn tính đường cosine, với trả về cực hiếm là cosine của góc angle đó.

Ví dụ như sau:

*

Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào một trong những giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt cho góc mà bạn muốn tính con đường sine, và trả về giá trị trê tuyến phố sine của góc angle đó.

Ví dụ mẫu:

*

Ngoài ra, chúng ta còn có không ít hàm khác ví như tan, atan, ... đã được định nghĩa bên phía trong thư viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs vẫn nhận vào một giá trị số thực x (kiểu float, double hoặc long double) và trả về giá chỉ trị tuyệt vời của x.

Các chúng ta cùng thử làm theo ví dụ mẫu để triển khai quen với cách thực hiện hàm abs.

*

Giá trị lúc đầu được khởi tạo nên biến x là -5.0, giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất được trả về trải qua hàm abs là 5.0.

Do con số các hàm toán học được định nghĩa rất nhiều, buộc phải mình xin dẫn đường links hướng dẫn sử dụng những hàm trong thư viện cmath để các bạn cũng có thể tiện tìm hiểu thêm khi đề nghị thiết.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ học cách sử dụng những toán tử toán học trong C++, một trong những cách thực hiện phép gán (với toán tử ""=""), và một trong những hàm hổ trợ đo lường trong thư viện cmath.

Hẹn gặp gỡ lại các bạn trong các bài học tiếp theo sau của khóa huấn luyện và đào tạo lập trình C++ phía thực hành.

Mọi vướng mắc cần lời giải trong khóa học này hoàn toàn có thể được giải đáp bằng cách đặt thắc mắc tại forum diễn đàn.

www.racingbananas.com.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview