Cả đời chỉ yêu em

     
Giọng nói trầm rẻ từ xen lẫn tương đối thở nóng độ ẩm xông vào lỗ tai Tố Tâm khiến cho cô không nhịn được nghiêng đi, bị thở của Phó kiến Văn trêu chọc mang đến nỗi tai sẽ đỏ bừng lên. "Có vật gì để rỉ tai chứ!" Tố trung khu đã thấu hiểu còn giả cỗ hồ đồ. Đoàn Đoàn nghe được cha ba thì thầm với mẹ, nhóc rước tay bưng miệng nhỏ tuổi xoay đầu lại quan sát xem Tố chổ chính giữa cùng Phó loài kiến Văn, bé ngươi to tròn đen nhánh vừa chú ý Tố tâm vừa chú ý Phó loài kiến Văn, trong miệng thì vẫn không xong nhấm nuốt bánh gatô. Một tay Phó con kiến Văn chống tại phần tựa sống lưng ghế sô pha, động tác bự mờ như là đem Tố trung tâm ôm vào trong tim mình. Tố tâm cô ý tránh mặt nghiêng người đương đầu với Đoàn Đoàn, góc nhìn có thể nhận thấy bàn tay bự của Phó con kiến Văn đang đặt ở trên thành ghế sô pha, thuộc bóng người to lớn của anh rơi ở trên mặt thảm, nhiệt độ sau lưng ngày càng tới gần để cho nhịp tim của Tố trung khu không khỏi đập nhanh hơn. 

Bạn đang xem: Cả đời chỉ yêu em

FTDKSjmVnY3V4dqnseEPy9PUs1YlIIHFHedUv7qCsjZX+5nhtcN2lCQJiXeLZmbF1N1/5JxCtV2Oc3fyjPERA5LCS3+YRhS/HbpibSFB3d+mYjKZ3DsdJFSNbdGm+yh3vKjMyppoDGvdLtdvgwH5sN5dwGym1JJo2f4pws3m7s1nCPyFx3GDO6xVPzOtnZAlaDYHMxiMV9GZXs1hz6hwDJZRt1PQHfSylSByrQw9ZEB9vIxyxis1/Qzm9GhuXYvm8t4RStwdhbuv7fvxzkN6FycZOUJv9I7mrfaRHKkxDoGWgDup2x+V08kERspEygYY/Rz+l6ymT3HWonr3hPatopoi2QKMTYbEDMZK4C3Y9OcRMDZCCAlqyAHN5nQlh/jdG3dVbJNTV2WvgHSzB221gT3NMi186xLVEyr3gS3WMGZqeGb4zyXoAslu50q3CIB4WZb/9FIIkrFcqRHNDULWZtFIAigvX09MgmLcWY9gvz0DjoRPFdsoKBzAfBfWHhWe/pnKfaCyEBL/Xedc2OTVsWDzfnzqYlYonBE9f1PufWmzB9LczPe5DtTOWGkB8K5OIDtlHfuJ2hBClXqekmO5N3tvG1GfvDkEvsLflEWMwIspxZ4/0CKrUMcgxmtImeWzkfqPkTt63djNM88X3EkNsxUE8GrPqAOcvm+UH1iEOhkWIYxmoPsofBQbYd2HE3an2MES9f9pyTpYCy+J8tJN6gEL4+wB+UIjAihqmrBHe04tySkWpQwKCd8Ef1Z21iqCjLOmlKFFYL0s1nqzMTp9SmspBaCoVpCc/emVclKvy2ygrijwmizSBfu5qFXzJ00czdg4MX0rrAP1qVOdJBSQ1btBxoMvDpVw43CuHctTEkxUcrQS3D+AGC0KsgNUL4i/76yMuSdoIgHHbM6xrDjD2Rgx70uylYjH2+kUEo43uUaW3vegy0l2vJc0qe0nhVjyOMz8cD9WglATTk0ZC8gVbS/gBsW2ME7INiPtfwNGNZPFvHWNNyXuJpH+5IiKaWW5ree1hPteU0rYZd+nCvd0uWc+ggDf0LC4vvqojB0UKgkon4UY4WiAZPlVgPoPW5Ll4Cc3uinASJbIxfTK1lQq0O3y3zXZkHJLdsQdnId0bTB1CSfXUYPFVVH80YRaaBlYjxziw+Tk8atjr+SYNyQqgGJp1aOSwhZcOBuvbVQ+b7alV6CMzwRKX69APAPoCyIgfvPWD5gec2DWoS0iiJP0f2iKUuqX3RaavaltvrjBTFr17YVSN+SwjjxW58JJatZgmUn+y6O2lfO9vj9HZjmlaS62kJLHEoJs6SqKfv/2o0dyyJXM9wIJXthcXebkIzkEYBARZzXHkPRfYSfcStAPbw==

Xem thêm: List 10 Quán Cafe Đẹp Quận Gò Vấp Sài Gòn Hot Nhất Hiện Nay, Top 9 Quán Café View Đẹp Ở Quận Gò Vấp, Tp

Ebmyem3hNkZZeiy88PvstSEVylA/LNJgf2ZXvrqMkDmZuspyfHTlxRoBSKD3vC+zfb+qS5xNU45PqxMgjM8RBpHCa366SMW2HYhlTyFNi0jntoPbaUIcaQKCYxB/s/3wr+mPJxgmFyaIZXs99Ny+5l2PuL851nGrdCop1kS83w1mCOan3NDHJOTiUfDgzp2T9XuSSyCbV3ZgfMyMje84BZ4I8PsK/i0fUyBxrR9zdwj+55qQiC9z/AH6wvv68pfQQ1NCJ15kgfj74dnzbaeINT6aP4OyIjlnphXh40/zDoGmijfn3Zbo6NdDEme4C99GKJv8dEWg6+KiCKiHHh0AIKHGOakFQCRNCcmpkNLeuvBZFR0A24R2K8wMMTTwdqyQmQ5cYjYwym79zIk8RWtZHnjOcXEoQeWauEk5zsk2N2Z5eC30jCnuTZ3hn3uwCIh4e5kGsxEUOerHZtAYa4GZEvNR8ygVTOTcALGBm8YtM2YPY9ACmKMfIhzN2GJGOz/FJ1RRtatRzB3hXedd2PrVsWGxnuf+Oh67TqauMdsn8/NkqkbkKBkUmtUPjiXcuUq9jEGrFPsdIrwyFV/ZsXk6OykW4e6T7tKrNJOFso/PgIo6kNwuPKX5VZVjGfb4xLaotPWtnuR+3ctEadLVlTkIkR2/0iNY8wdZ/xkifY03MFGFepOt9B/dWAbsaJrEgA+xlZOiNP4vwzk/3q84pvThJgsL8+qOY5Mw5PvE2mPQbI/ij/Or1QOgW0Xqb5e6iP8Ju1dIGzoamHz7NnqzMJA80S/6QuMNjh4HpBDWkYapKApd4Z84gc8bV1BGLs8git8cS0PbOSRuBsoocZ7cOkaVYSSeuY4p7UF/499WsbydG0xY3MfQ1T+ZGS0LkBQTy3cUr24vuSZKNcjObNe2qTjD2Qgx9UsCbIjWlr0NvFc3uFqM3uGy7EIGaW194vGnHrR6ogj5sfGBQ5nXFwGuzckcJi9Hdr2ccw1KbT0APERMNZL5qnWYnHB09AllA0lFgIZzBncg/MxeXEa0okcxXexum371gi14DX8tDVEo07zfa1A0PlZZtwouJC2S1L0FRjB/7n1j9nSTUzkBGC0/lw020Vxvj0XSOwfbXI04pVY6NQnf7WXXXAq9dxIfH0WKCJBVzlhDAq2mfPB3Rq3WMSQqimJ6XG1bg0RQ15ej5M/TZ7gRNDDO0crO
eTp7xHPhFF+legkKM+/sH9g33JlqdJriBmJA9vmJJuOXusjEvG6tlAQIq3lab2bw0+0xpZsGU55Pqxdh/Pe6dgKpSfbhTRT4axoiom8NSqanZDKV/jLXJFCNJJ0koQ65/e9ipRZyDIRJZctNjMr9vJxY4mJ3x5Jm2e1wksbD1wBpCOQuhutUOusN3PIDCdyFNK3WgJmClq+ny1aA1C7r9ZlPuxjMP/p7nyByjxayZAjw55u+j2gv+ACvgP8WbMSSSJ3G1cv+XnphIm9qKoKiVfSaN4OyPiBnrTfuKg6hv1L2UDuM2h+U59cEZGeqhEnZLtr2l5sNPuKbKrI2XYpj7KvGOI0XoS0KTGPKGN7Ltb4NltWMjPRyK98MF7yqVWfe2psswT/TCOZmPmpM2D/yXqFPIW0vzjgfoKr+yAj90sutOmq1TfEZAtDmvWpZRoQw1u7bvQtAdyhP0cuyOMBMhXHKDmGAhaUYwWnZWpNguj0DhJ5BXzuhfwdhH5iUqKtmchoD8f3cEJI99vwUbznW9iI05ui/eSKZT0OuC9sl8fNvqlLkb1S5SX+PmsasQYtk4ojlEBjtJBihW3zRPqupdWovS02QL6yVhgMQe0PCyWjp2V/ngu/lRAb2hrOz1/FyRSBOSWuiWtoM66vC3HcNswpKm3Jbc5yi9vrjvH3NuMtI9QleRLzXsY/hzBvOQdh7GQhWO/Yui3LtURs4pu9v8tNFsEFxokfoTGtlmrBXYU4JQFE4pSAKCd8eaFZW8xJHzfsqzpW3KfChDJbnfDBfU5l9QqboDcuHb5hAHIvhisZY4Z84N6HFH7Skrhq+wtxBnsOO8DhnHIz390PANRawZDQRImchtBVyIg+lHCiQndeR1SQs09xeUYfY1NeMYcaBypRtuSNKLIbBjxZSbJUBl0sk6KjcamsAmuRGot9tiYvCmec0kE3HoTOg4vWuX/f2+RAN5aWKyuDIGg363sgaYWxGThBIcxrCNiLLcgPhRcnmYDvOOCXuIIb+xoiKeWWFqPU5Hw3Rj/PgpKevHfsAvlSxGOnLnf13K59pkBcHbBd6mjGHPpHerLdaQSfJQXE/qJX19YM2q1iBRyesApJnk1iDEXqaltyaYsj5foc8NTRzj7FKH4znXJ+ogqFwKoOdmxCgZlVFsH+r+6yZnEf3hGJtzzdHaQpVNE+/bVQsaPHz+e0XPMWdkSDbzx9Jm61YVvnMTHuULjPNAtQAiWz9OD4FgIFe0UAJ5r6x5rjR5yB44IW4p6axB2Z5McJTSM2e0Av8KHL3wfiZrNIAIj6W5vIXjdtNwP62p4k7/Cwao0vZq1+Po43HMEO5QQU8OLCfMsNYYNRUmK3v7iWCWo0ebXrJ8ig4VhnBUChxaqQUPUAagvPiaq3PugKA/FVv4APRJFZMP1OF0oPWDfPRcpv8kBjbzTAFQFtb4IUvg/bJ8K3ftjWwzcEni+H7mUqadUzMXP6Dhk0bvBaaYV7+TteEatlGFDfEbybBOmWcSqC7hxToe3tp911Z3sqWN5+Bd8HhkLzmBzr6/Ji3ISaPpU5vbwvJHpJ8gf1IQR1POIE8xVUghi+O81v0wu4VokqLTFD1gWIfUW1E