Bưu điện tỉnh sơn la

     

Bưu Điện Tỉnh Sơn La có địa chỉ tại Số 43, đường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La. Mã số thuế 5500296788 Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh chính: Bưu chính

Cập nhật: 7 năm trước


Bạn đang xem: Bưu điện tỉnh sơn la

Từ khóa: 5500296788, 0223852435091325, Sơn La, Thành Phố Sơn La, Lò Cương Bình, Lò Cường Bình, Võ Thảo Hà


Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 17010
2 Dịch vụ liên quan đến in 18120
3 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 45200
4 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
5 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
6 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
7 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
8 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
9 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
10 Bưu chính 53100
11 Chuyển phát 53200
12 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
13 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
14 Hoạt động viễn thông khác 6190
15 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
16 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 66220
17 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100
18 Hoạt động tư vấn quản lý 70200
19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
20 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200

Xem thêm: Hoài Ngọc Truyền Kỳ Tập 150, Hoài Ngọc Truyền Kỳ Tập Cuối

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 5500296788 Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Số 05 đường Phạm Hùng

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 5500296788 Bưu điện huyện Mường La Thị trấn Mường La
2 5500296788 Bưu điện huyện Thuận châu Thị trấn Thuận châu
3 5500296788 Bưu điện huyện Quuỳnh Nhai Thị trấn Quỳnh Nhai
4 5500296788 Bưu điện huyện Sông mã Thị trấn Sông mã
5 5500296788 Bưu điện huyện Mai Sơn Thị trấn Mai Sơn
6 5500296788 Bưu điện huyện Yên châu Thị trấn Yên châu
7 5500296788 Bưu điện huyện Mộc châu Thị trấn Mộc châu
8 5500296788 Bưu điện huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc yên
9 5500296788 Bưu điện huyện Phù Yên Thị trấn Phù Yên
10 5500296788 Bưu điện huyện Sốp Cộp Xã Sốp cộp

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 5500296788 Bưu điện huyện Mường La Thị trấn Mường La
2 5500296788 Bưu điện huyện Thuận châu Thị trấn Thuận châu
3 5500296788 Bưu điện huyện Quuỳnh Nhai Thị trấn Quỳnh Nhai
4 5500296788 Bưu điện huyện Sông mã Thị trấn Sông mã
5 5500296788 Bưu điện huyện Mai Sơn Thị trấn Mai Sơn
6 5500296788 Bưu điện huyện Yên châu Thị trấn Yên châu
7 5500296788 Bưu điện huyện Mộc châu Thị trấn Mộc châu
8 5500296788 Bưu điện huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc yên
9 5500296788 Bưu điện huyện Phù Yên Thị trấn Phù Yên
10 5500296788 Bưu điện huyện Sốp Cộp Xã Sốp cộp

*

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.