Bưu điện tỉnh sơn la

     

Bưu Điện Tỉnh sơn La có showroom tại Số 43, con đường Tô Hiệu - TP. Tô La - đánh La. Mã số thuế 5500296788 Đăng ký & làm chủ bởi cục Thuế Tỉnh tô La

Ngành nghề sale chính: Bưu chính

Cập nhật: 7 năm trước


Bạn đang xem: Bưu điện tỉnh sơn la

Từ khóa: 5500296788, 0223852435091325, sơn La, thành phố Sơn La, Lò cương Bình, Lò Cường Bình, Võ Thảo Hà


Ngành nghề khiếp doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Sản xuất bột giấy, giấy với bìa 17010
2 Dịch vụ tương quan đến in 18120
3 Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa ô tô với xe có động cơ khác 45200
4 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
5 Vận mua hành khách đường bộ khác 4932
6 Vận tải hàng hóa bằng con đường bộ 4933
7 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
8 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
9 Kho bến bãi và giữ giàng hàng hóa 5210
10 Bưu chính 53100
11 Chuyển phát 53200
12 Dịch vụ tồn tại ngắn ngày 5510
13 Nhà mặt hàng và những dịch vụ ăn uống ship hàng lưu động 5610
14 Hoạt hễ viễn thông khác 6190
15 Hoạt động dịch vụ tài chính khác không được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo đảm xã hội) 64990
16 Hoạt cồn của đại lý và môi giới bảo hiểm 66220
17 Kinh doanh bất động đậy sản, quyền thực hiện đất thuộc nhà sở hữu, chủ áp dụng hoặc đi thuê 68100
18 Hoạt động hỗ trợ tư vấn quản lý 70200
19 Cho thuê sản phẩm móc, máy và vật dụng hữu hình khác 7730
20 Dịch vụ cung ứng liên quan lại đến tiếp thị và tổ chức tua du lịch 79200

Xem thêm: Hoài Ngọc Truyền Kỳ Tập 150, Hoài Ngọc Truyền Kỳ Tập Cuối

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 5500296788 Tổng doanh nghiệp Bưu Điện Việt Nam Số 05 mặt đường Phạm Hùng

STT Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ
1 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Mường La Thị trấn Mường La
2 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Thuận châu Thị trấn Thuận châu
3 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Quuỳnh Nhai Thị trấn Quỳnh Nhai
4 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Sông mã Thị trấn Sông mã
5 5500296788 Bưu điện huyện Mai Sơn Thị trấn Mai Sơn
6 5500296788 Bưu điện huyện im châu Thị trấn yên ổn châu
7 5500296788 Bưu điện huyện Mộc châu Thị trấn Mộc châu
8 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc yên
9 5500296788 Bưu điện huyện Phù Yên Thị trấn Phù Yên
10 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Sốp Cộp Xã Sốp cộp

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 5500296788 Bưu điện huyện Mường La Thị trấn Mường La
2 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Thuận châu Thị trấn Thuận châu
3 5500296788 Bưu điện huyện Quuỳnh Nhai Thị trấn Quỳnh Nhai
4 5500296788 Bưu điện huyện Sông mã Thị trấn Sông mã
5 5500296788 Bưu điện huyện Mai Sơn Thị trấn Mai Sơn
6 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện im châu Thị trấn yên châu
7 5500296788 Bưu điện huyện Mộc châu Thị trấn Mộc châu
8 5500296788 Bưu điện huyện Bắc Yên Thị trấn Bắc yên
9 5500296788 Bưu năng lượng điện huyện Phù Yên Thị trấn Phù Yên
10 5500296788 Bưu điện huyện Sốp Cộp Xã Sốp cộp

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.