Bộ đề luyện thi đại học môn toán

     
*

... +=−=−12113xyyyxx Hết Chuyên đề 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TÓM TẮT GIÁO KHOAI. Định nghóa các tính chất cô baûn :15 Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ & ... bất phương trình sau :xxx−>−+−321 Hết Chuyên đề 4: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC TÓM TẮT GIÁO KHOAI. Các điều kiện tính chất cơ bản :* A có nghóa khi A ≥ ... dụng: Biết Syx=+ Pxy=. Hãy tính các biểu thức sau theo S P 2) ya+=2xA 2y)-(xB =)b 3) yc+=3xC 4) yd+=4xD A. PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ I. Giải biện luận phương...

Bạn đang xem: Bộ đề luyện thi đại học môn toán


*

*

... Ôn Thi Đại Học 2013 Toán Học ếp Version 2 – Thaùng 2/2013 - 92 - - Từ (d)  VTCP ud và điểm M (d) - Vì (d) nằm trong (P) ud. nP=0 (1) - PT mp (p) đi qua M: A(x-x0) + B(y-y0) ... Ôn Thi Đại Học 2013 Toán Học ếp Version 2 – Thaùng 2/2013 - 67 - Trong đó: p: chu vi thi t diện phẳng l: độ dài cạnh bên Lăng trụ đứng:   Trong đó: p: chu vi đáy h: chiều cao ... www.MATHVN.comwww.MATHVN.com Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 Toán Học ếp Version 2 – Thaùng 2/2013 - 75 -    3(x 1) 1 3y2 x 1 2  Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm ...
*

... 3 1 0x x x x− − + + = Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn 1 Chuyên đề 1 PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ... Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn 15 Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC CÁC HỆ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN I. Hệ phương ... Ñoái cos Buø sin Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn 24 Chuyên đề 4 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Các điều kiện và tính chất...
*

... ……………………Hết…………………… www.VNMATH.com ThS. Đoàn Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 Trang 48 ĐỀ SỐ 4ĐỀ SỐ 4ĐỀ SỐ 4ĐỀ SỐ 48 888 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 ... theo thi t diện (Q). Tính diện tích (Q) theo a, b và x. ……………………Hết…………………… www.VNMATH.com ThS. Đoàn Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 Trang 17 ĐỀ SỐ 17ĐỀ SỐ 17ĐỀ SỐ 17ĐỀ ... ……………………Hết…………………… www.VNMATH.com ThS. Đoàn Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 Trang 33 ĐỀ SỐ 33ĐỀ SỐ 33ĐỀ SỐ 33ĐỀ SỐ 33 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 ñiểm)...

Xem thêm: Giáo Án: Thơ" Em Yêu Nhà Em", Giáo Án Hoạt Động: Thơ Em Yêu Nhà Em


... sau:A. Tinh bột và xenlulozơ đều phản ứng tráng gương.B. Tinh bột và xenlulozơ, saccarozơ đều công thức chung là Cn(H2O)n.C. Tinh bột và xenlulozơ, saccarozơ đều công thức chung ... Dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. thể dùng chất nào dưới đây để thể loại bỏ được tạp chất?A. Bột Fe dư. B. Bột Cu dư. C. Bột Al dư. D. Na dư.Download tài liệu học tập tại : http://aotrangtb.com ... Cn(H2O)m.D. Tinh bột và xenlulozơ, saccarozơ đều là các polime trong thi n nhiên.290. Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ ta thể tiến hành theo trình...
... bằng phương pháp điện hóa thì phải tiến hành điệnphân với điện cực gì và dung dịch nào sau đây?A. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối sắtB. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung ... được gọi là:A. sự khử B. sự ăn mòn điện hóa học C. sự oxi hóa D. sự ăn mòn hóa học Câu 3. Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phânbiệt từng chất ?A. ... HClCâu 12. Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì:A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổiB. độ điện li và hằng số điện li đều không đổiC. độ điện li thay đổi và hằng số...
... trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biếnA. đa bội. B. lệch bội. C. dị đa bội. D. tự đa bội.BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2014 MÔN : SINH HỌC167.Ở người, các triệu chứng: cổ ngắn, mắt ... Hợp tử. B. Đa bào lưỡng bội.C. Đa bào đơn bội.D. Hợp tử luỡng bội190.Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng làBỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2014 MÔN : SINH HỌC A. tế bào có số lượng ... bình thường và dòng mang đột biến.BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2014 MÔN : SINH HỌCD. chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến. 151.Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng...
... tiện trong việc ôn luyện thi Đại học và Cao đẳng năm 2009 . Chúng tôi gởi tặng các em bài viết nhỏ mang tính tổng quát giải tích hàm số lớp 12 , cũng như một số ứng dụng độc đáo để giải quyết khá ... triệt để những dạng toán từng đề cập các lớp học dưới mà các em còn bỏ ngõ . Tài liệu được đề cập nhiều chủ đề chuyên đề phù hợp việc ôn luyện thi cấp tốc chuẩn bị kỳ thi Đại học tháng 7/2009 . ... trên không thể luôn đơn điệu trên. Ví dụ 4 :Xét chiều biến thi n của các hàm số sau: 21. | 2 3 |y x x= − − 2 32. 3y x x= − Giải: 21. | 2 3 |y x x= − − Hàm số đã cho...
... − 250 500 0
157 615 0
96 437 0
260 205 0
4 198 1