Bắt lỗi form đăng ký bằng javascript

     

*
Trước tiên chúng ta tạo 1 form đăng ký đơn giản bao hàm các trường như trên. Với form ví như ở trên họ sẽ bắt lỗi yêu thương cầu người dùng phải nhập thông tin một cách không hề thiếu như:

Họ tên ko được bỏ trống.Giới tính thì chỉ được chọn một trong 2. Và không được vứt trống.Ngày sinh nhập đúng format dd/mm/yyyy. Cùng không được bỏ trống.PassWord không được quăng quật trống và phải pass word phải gồm độ nhiều năm từ 6- trăng tròn ký tự.Re-Pass nên giống với PassWord sẽ nhập.Email cần đúng định dạng.

Bạn đang xem: Bắt lỗi form đăng ký bằng javascript

Sau đó là đoạn code mẫu:

Đăng cam kết thành viên

Họ cùng tên:
Giới tính:Nam Nữ
Ngày sinh:
User name:
Password:
Re-Pass:
Email:

Trong thẻ input đầu vào có các thuộc tính như:id có nghĩa là chỉ số dùng để xác định một đối tượng người dùng là duy nhấttype: kiểu tài liệu truyền vào. Vào from có 3 hình trạng type là text, radio, button.placeholder dùng để làm chú thích cho tất cả những người dùng biết họ nên làm gì đối với mỗi ô nhập.

Xem thêm: Trailer Truy Tìm Hung Thủ Tập 1, Trailer Truy Tìm Hung Thủ

Để bắt được lỗi chúng ta rất cần phải bắt rất cần phải tạo sự kiện mang đến 2 nút là đăng ký và thoát. Họ sẽ khai báo bằng những sự khiếu nại trên trong thẻ javascript. Cú pháp đã là:Tiếp theo chúng ta sẽ bắt sự kiện mang lại nút này. Trước tiên là lỗi bỏ trống không nhập họ tên.

var i=””;// dùng để làm lưu những thông tin lỗi mà người dùng mắc phảivar hoten = document.getElementById(‘name’);// khai báo phát triển thành họ tên đem theo địa chỉ cửa hàng id là name.if(hoten.value == “”)// chất vấn hoten bao gồm bỏ trống khôngi += “Bạn chưa nhập bọn họ tên.”;

Tương tự đối với giới tính:var gtnam = document.getElementById(‘Nam’);var gtnu = document.getElementById(‘Nu’);if((gtnam.checked==false && gtnu.checked==false)||(gtnam.checked==true && gtnu.checked==true))// kiểm tra người tiêu dùng có vứt trống không tuyệt là lựa chọn cả 2i += “Bạn chọn lại giới tính.”;

Đối cùng với ngày sinh chúng ta chỉ kiểm soát xem người tiêu dùng có bỏ trống không và lưu vào biến i;var namsinh = document.getElementById(‘namsinh’);if(namsinh.value==””)i +=”Năm sinh ko được bỏ trống.”;

Username tương tự như trường bọn họ tên cũng bắt lỗi quăng quật trốngvar user = document.getElementById(‘username’);if(user.value==””)i+= “Username không được vứt trống.”;

Đối cùng với password thì bọn họ cần bắt lỗi không được vứt trống cùng độ dài đề nghị từ 6-20 cam kết tựvar pass = document.getElementById(‘pass’);if(pass.value !=””)if(pass.value.length20)i+= “Password phải có độ lâu năm từ 6-20 ký kết tự.”;elsei+=”Password ko được bỏ trống.”;

Sau lúc nhập password thành công họ cần đánh giá xem người dùng nhập lại password gồm đúng không:var re_pass = document.getElementById(‘re-pass’);if(pass.value != re_pass.value)i+= “Password không khớp.”;

Đối với bình chọn email chúng ta cần khai báo 1 phát triển thành reg_email cất khuôn chuẩn chỉnh của emailvar reg_email =/^+(<_.->?)*
+(<.->?+)*(.+)+$/;

Sau đó kiểm tra email nhập vào vứt trống hay không nếu ko thì khám nghiệm xem bao gồm đúng cùng với khuôn dạng reg_email không nếu như không đúng khuôn dạng sẽ chuyển ra thông tin lỗi.var thư điện tử = document.getElementById(’email’);if(email.value!=””)if(reg_email.test(email.value)==false)i+=”Email chưa phù hợp lệ.”;elsei+=”Không được bỏ trống email.”;

Sau khi bắt lỗi thành công xuất sắc thì họ sẽ kiểm tra biến đổi i xem có khác rống hay là không nếu ko thì chuyển ra thông tin ở thẻ p có id=”lỗi” là “Đăng cam kết thành công”. Nếu gồm thì đã hiển thị các lỗi mà người dùng mắc phảiif(i!=””)document.getElementById(‘loi’).innerHTML=i+” ”;elsedocument.getElementById(‘loi’).innerHTML=”Đăng ký kết thành công”;}

Tất cả các việc kiểm soát trên bọn họ sẽ chuyển vào vào sự kiện của nút đăng ký. Khi người tiêu dùng bấm nút đk sẽ thông tin thành công hay thông tin lỗi mà người tiêu dùng mắc phải