Bảng giá trị lượng giác các cung đặc biệt lớp 11 cần ghi nhớ

     

3. Công thức các cung links trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn hèn π

*

 Cung hơn hèn π / 2


+ cos(π/2 + x) = - sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những cách làm này đông đảo được biến đổi ra từ công thức lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác các cung đặc biệt lớp 11 cần ghi nhớ

*

6. Biến đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu song cô song chàng.

Tan tổng thì lập tổng hai tan.

Xem thêm: Phần Mềm Phát Wifi Win 7 Phần Mềm Phát Wifi Miễn Phí Trên Windows 7

Một trừ tan tích mẫu mã mang yêu quý sầu.

Gặp hiệu ta chớ đề nghị lo.

Đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng.

7. Công thức biến hóa tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một số góc sệt biệt

*

11. Phương pháp lượng giác ngã sung

*

 13. Các chất giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*