Bài tập về mạo từ có đáp án

     

Mạo tự là từ nhiều loại khá rất gần gũi với những ai đã và sẽ học giờ Anh. Chúng hoàn toàn có thể được bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, từ giờ Anh giao tiếp tới văn viết. Chúng ta đã thực sự nạm chắc được cách áp dụng của mạo trường đoản cú chưa? nếu chưa thì hãy thực hành ngay lập tức những bài tập mạo trường đoản cú a/an/the gồm đáp án chi tiết nhé!


*

Tóm tắt kim chỉ nan mạo từ a/an/the

Có thể chúng ta đã biết, mạo tự là từ đứng trước danh từ cùng từ kia ta hoàn toàn có thể biết danh tự ấy nhắc đến đối tượng người dùng xác định hay là không xác định.

Bạn đang xem: Bài tập về mạo từ có đáp án

Có 2 một số loại mạo từ phổ biến nhất đó là: Mạo từ khẳng định (the) và mạo từ cô động (a, an).

Mạo từ khẳng định The

The đứng trước danh tự xác định, có đặc điểm cụ thể, được đề cập trước kia mà khắp cơ thể nói và bạn nghe phần lớn biết.

Các trường hợp thực hiện và không sử dụng The:

Trường hợp sử dụng TheTrường vừa lòng không áp dụng The
Khi vật thể được xem như là duy nhất.Trước danh từ mà được kể trước đó.Trước danh từ mà lại được xác định bằng các từ giỏi mệnh đề.Trước danh tự chỉ thiết bị riêng biệt.Trước so sánh hơn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …Trước danh từ bỏ số ít tượng trưng đến nhóm tuyệt loài động vật.Trước tính từ nhằm thay mặt đại diện cho một đội người.Trước danh trường đoản cú số ít dùng trước hễ từ số ít. Đại từ sửa chữa là He/She/It.Trước danh từ riêng biệt chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên thường gọi số nhiều của các nước, sa mạc, biển.Trước họ của một gia đình (mang nghĩa là cả gia đình, số nhiều).Trước thương hiệu quốc gia, thương hiệu châu lục, tên núi, tên hồ, tên đường.Trước danh từ ko đếm được hoặc danh từ số những theo nghĩa chung, không những một trường hòa hợp nào.E.g: I lượt thích noodles. (Tôi thích phở).Trước sở hữu tính từ hoặc danh từ thiết lập cách.Trước tên thường gọi các bữa ăn.Trước những tước hiệu.Trước man: The man → man Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning to over (từ đầu tới cuối), from left lớn right (từ trái qua phải).

Mạo từ cô động A/An

Mạo từ cô động là mạo từ luôn luôn đứng trước danh từ đếm được số ít, không được nhắc từ trước hoặc dùng trong câu mang ý nghĩa khái quát.

Các ngôi trường hợp sử dụng mạo từ biến động a/an cùng không được sử dụng:

Trường hợp thực hiện ATrường hợp sử dụng AnTrường hòa hợp không thực hiện A, An
Trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm hoặc một nguyên âm tất cả âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …Đứng trước một danh từ bắt đầu bằng “uni” cùng “eu”: a university (một trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …Dùng với những đơn vị phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …Trước “half” – “một nửa” khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo & a half.Dùng trước những thành ngữ chỉ giá bán cả, tốc độ, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …Trước các số đếm khăng khăng thường là mặt hàng ngàn, sản phẩm trăm: a/one thousand, a/one million, …Trước các danh từ ban đầu bằng những nguyên âm “a, e, i, o”: an táo apple (một trái táo), an orange (một trái cam).Trước một số từ bắt đầu bằng “u”: an umbrella (một mẫu ô).Trước một số từ ban đầu bằng “h” câm: an hour (một giờ).Trước danh trường đoản cú số nhiều.Trước danh từ ko đếm được.Trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi bao gồm tính từ đi kèm.

*

Bài tập

Bài 1: Điền mạo từ phù hợp vào khu vực trống.

I am studying in ………… university in sài gòn City.Miss Lin speaks ………… Chinese.I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.Eli likes to play ………… football.I bought ………… umbrella lớn go out in the rain.I lived on ………… Main Street when I first came to lớn town.Albany is the capital of ………… new york State.My husband’s family speaks ………… Polish.………… táo a day keeps your enemy away.Our neighbors have ………… cat & ………… dog.

Bài 2: Điền vào địa điểm trống mạo từ mê say hợp.

There is ………… umbrella under my bed.He is not ………… honorable man.Aladdin had ………… wonderful lamp.He returned after ………… hour.You are ………… fool to lớn say that.French is ………… easy language.Mumbai is ………… very dear place khổng lồ live inShe is ………… untidy girl.I bought ………… horse, ………… ox, & ………… buffalo.Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. A b. An c. The

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. A b. An c. The

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. A b. An c. The

4. All pupils must obey _____ rules.

a. A b. An c. The

5. Dad turned on _____ radio khổng lồ listen to lớn _____ news.

a. A b. An c. The

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. A b. An c. The

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. A b. An c. The

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. A b. An c. The

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. A b. An c. The

10. _____ European expert was invited lớn speak khổng lồ the committee.

a. A b. An c. The

Bài 4: Điền mạo từ thích hợp hoặc để trống.

1. Your soup is so good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Vị you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quái dị usually invites his staff to lớn ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came to lớn ______ hospital to lớn visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they like to watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines và gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

Xem thêm: Results For : Phim Set Han Quoc Hd Xxx Videos, Phim Sex Hàn Quốc Archives

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars và factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came khổng lồ this town.

15. Don’t stay in that hotel. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The car sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go to ______ church on ______ Sundays.

18. He was sent khổng lồ ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking ______ bus.

Bài 5: Điền mạo từ thích hợp vào địa điểm trống.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want khổng lồ run.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ black Sea by boat.

13. He has always wanted to lớn visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích to visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than before.

2. Oanh had a hour to vày her homework yesterday.

3. According lớn a weather forecast, it is going to lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money to buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

ano article neededano article neededanno article neededno article neededno article neededana/a

Bài 2:

ananaanaaaana/an/aa

Bài 3:

ACACCBBABA

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. The

4. The /the

5. –

6. A / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. An

15. The

16. A

17. – / –

18. – / –

19. The / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. The

5. The

6. The

7. –

8. The

9. –

10. –

11. The

12. The

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. The

20. –

Bài 6:

the → aa → an (danh trường đoản cú đếm được số ít, một nguyên âm tất cả h là âm câm)a → the (đã xác định)lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo từ a)thiếu the (polluted rivers đã làm được xác định)

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập mạo từ a/an/the bao gồm đáp án cụ thể trên trên đây đã giúp bạn ôn tập lại về mạo từ. Vietop chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình.