Bài tập về to v và v

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập V-ing và To V trong giờ đồng hồ AnhMột số bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập V + Ving xuất xắc V + khổng lồ V trong giờ đồng hồ Anh (Phần 1) (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập V + Ving hay V + to V trong tiếng Anh (Phần 1)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài bác tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và v

Trước khi làm cho Bài tập V + Ving tuyệt V + khổng lồ V trong giờ Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo trên chương: V + Ving xuất xắc V + khổng lồ V trong tiếng Anh.

Với những từ new mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm chấm dứt bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập V + Ving tốt V + to V:

Sau khi làm dứt mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put the verb into the correct size –ing or to .... Sometimes either khung is possible.

1. They denied stealing the money. (steal)

2. I don"t enjoy .... Very much. ( drive)

3. I don"t want .... Out tonight.I"m too tired. (go)

4. I can"t afford .... Out tonight. I don"t have enough money. (go)

5. Has it stopped .... Yet? (rain)

6. Our team was unlucky to lose the game. We deserved .... (win)

7. Why bởi you keep .... Me questions? Can"t you leave me alone. (ask)

8. Please stop .... Me questions! (ask)

9. I refuse .... Any more questions. (answer)

10. One of the boys admitted .... The window. (break)

11. The boy"s father promised .... For the window khổng lồ be rapaired. (pay)

12. If the company continues .... Money the factory may be closed. (lose)

13. Does Sarah know about the meeting? No,I forgot .... Her. (tell)

14. The baby began .... In the middle of the night. (cry)

15. Julia has been ill but now she"s beginning .... Better. (get)

16. I"ve enjoy .... You. I hope .... You again soon. (meet, see)

Hiển thị đáp án

2. Driving

3. Lớn go

4. Lớn go

5. Raining

6. To lớn win

7. Asking

8. Asking

9. Lớn answer

10. Breaking

11. Lớn pay

12. Losing

13. Khổng lồ tell

14. Crying or to lớn cry

15. Khổng lồ get

16. Meeting .... Khổng lồ see


Bài 2: Here is some information about Tom when he was a child:

1. He was in hospital when he was four.

4. Once he fell into the river.

2. He went to Paris when he was eight.

5. He said he wanted to be a doctor.

3. He cried on his first day at school.

6. Once he was bitten by a dog.

He can still remember 1,2 and 4 but he can"t remember 3, 5 and 6. Write sentences beginning: He can remember ... or He can"t remember ...

1. He can remember being in hospital when he was four.

2. ..................................................

3. ..................................................

4. ..................................................

5. ..................................................

6. ..................................................

Hiển thị đáp án

2. He can remember going to Paris when he was eight.

3. He can"t remember crying on his first day at school.

Xem thêm: Tập Đọc Tiếng Cười Là Liều Thuốc Bổ Trang 153 Sgk Tiếng Việt Tập 2

4. He can remember falling into the river.

5. He can"t remember saying he anted khổng lồ be a doctor.

6. He can"t remember being bitten by a dog.


Bài 3: Complete each sentence with a verb in the correct form, -ing or to ...

1. A, Please rememver to lớn lock the door when you go out.

b, A: You lent me some money a few month ago.

B: Did I? Are you sue? I don"t remember .... You any money.

c, A: Did you remember .... Your sister?

B: Oh no, I completely forgot. I"ll her tomorrow.

d, When you see Steve, remember .... Him my regards.

e, Someone must have taken my bag. I clearly remember ... It by the window và now it has gone.

2. A, I believe that what I said was fair. I don"t regret .... It.

b, I knew they were in troubl, but I regret .... I did nothing to lớn help them.

3. A, Ben joined the company nine years ago. He became assistant manager after two years, and a few years later he went on .... Manager of the company.

b, I can"t go on .... Here any more. I want a different job.

c, When I came into the room, Liz was reading a newspaper. She looked up & said hello, và then went on .... Her newspaper.

Hiển thị đáp án

1. B, lending

c, lớn phone/ to lớn call

d, to give

e, leaving /putting

2. A, saying

b, lớn say

3. A, khổng lồ become

b, working

c, reading


Đã có app racingbananas.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Mua ngay vận dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/racingbananas.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.racingbananas.com để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.