Bài tập tiếng anh 9 unit 3

     

Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

1. What vì these people wish? Write the sentences./ (Những người này mơ ước điểu gì? Viết câu.)

*

a) Ba/ can have/ new bicycle

b) Hoa/ can visit/ parents

c) I/ pass/ exam

*

d) We/ it/ not rain

e) He/ can fly

f) They/ stay/ Hue

Trả lời:

a) tía wishes he could have a new bicycle.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 9 unit 3

b) Hoa wishes she could visit her parents.

c) I wish I could pass the exam.

d) We wish it didn"t rain.

e) He wishes he could fly.

f) They wish they could stay in Hue.

Hướng dẫn dịch:

a) ba ước có xe đạp điện mới.

b) Hoa ước hoàn toàn có thể thăm tía mẹ.

c) Tôi ước rất có thể vượt qua kỳ thi.

d) công ty chúng tôi ước trời không mưa.

e) Anh ấy ước anh ấy có thể bay.

f) Họ cầu họ hoàn toàn có thể ở lại Huế.

2. Work with a partner/ (Thực hành với một chúng ta cùng học)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box/ (Nhìn vào trong suốt lộ trình của ông Thanh trong chuyến công tác làm việc đến Singapore. Hoàn hảo các câu. Dùng giới từ vào khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion city Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at till on after up lớn between

a) Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.b) He arrives in Singapore ___ Monday evening.c) On Tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m. Và 1 p.m.d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments ___m.e) He returns to the hotel ___ 10 p.m.f) He will be in Singapore from Monday ___

Lời giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m.

b) He arrives in Singapore on Monday evening.

c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. & 1 p.m.

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m.

e) He returns to the khách sạn after 10 p.m.

f) He will be in Singapore from Monday up lớn Thursday.

Hướng dẫn dịch:

Lịch trình cho ông Lê Huy Thanh

- thứ 3 ngày 21/9: Họp tại trung tâm họp báo hội nghị Rafles từ bỏ 11:00 trưa đến 1:00 chiều, ăn uống trưa tại nhà hàng Lion đô thị từ 1:30 mang đến 2:00 chiều.

- đồ vật 4 ngày 22/9: Họp trên Raya Palace trường đoản cú 2:15 chiều đến 7:00 tối, ăn tối tại nhà hàng Little India từ 7:30 cho 10:00 tối.

a) Ông Thanh rời khỏi hà nội thủ đô lúc 2 giờ.

b) Ông đến Singapo vào sáng thứ hai.

c) Vào sáng vật dụng 3, tất cả một buổi họp từ 11:00 - 1:00 chiều.

d) Vào lắp thêm 4, ông Thanh bao gồm hẹn cho tận 10 tiếng tối.

e) Ông trở về hotel sau 10 tiếng tối.

f) Ông sẽ ở Singapo từ thứ hai đến vật dụng 5.

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR / (Hoàn chỉnh các câu sau cùng với ON, AT, IN, FOR).

a) Goodbye. See you ___ Monday.

Xem thêm: Bao Giờ Em Quên (Duy Khánh), Lời Bài Hát: Bao Giờ Em Quên

b) The bus collected us ___ 5 o’clock early ___ the morning.

c) We usually go to lớn our trang chủ village at least once ___ the summer.

d) We walked ___ half an hour lớn roach the waterfall.

e) They planned to lớn have the trip ___ June.

f) She loves lớn watch the stars ___ night.

Lời giải:

a) Goodbye. See you on Monday.

b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning.

c) We usually go lớn our home village at least once in the summer.

d) We walked for half an hour lớn roach the waterfall.

e) They planned khổng lồ have the trip in June.

f) She loves to watch the stars at night.

Hướng dẫn dịch:

a) tạm biệt. Hẹn gặp lại vào đồ vật 2.

b) xe pháo buýt đón shop chúng tôi lúc 5 giờ phát sáng sớm.

c) shop chúng tôi thường về quê ít nhất 1 lần vào mùa hè.

d) chúng tôi đi bộ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì mang đến thác nước.

e) Họ vẫn lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn vào tháng 6.

f) Cô ấy ưng ý ngắm những ngôi sao về đêm.

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book./ (Ghép các nửa câu. Sau đó viết câu tương đối đầy đủ vào vở bài tập của em.)

1. Hoa worked hard,...

a) so I turned on the air conditioner.

2. It was hot,...

b) so she didnỵt have time for breakfast

3. Nga is sick today,...

c) so Mrs. Robinson took it back to lớn the shop.

4. Na woke up late,...

d) so she won"t go to school.

5. The new camera didn"t work,...

e) so she passed her exam.

Lời giải:

1 - e) Hoa worked hard, so she passed her exam.

2 - a) It was hot, so I turn on the air conditioner.

3 - d) Nga is sick today, so she won"t go to school.

4 - b) mãng cầu woke up late, so she didn"t have time for breakfast.

5 - c) The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back lớn the shop.

Hướng dẫn dịch:

Hoa học tập chăm chỉ, vì vậy cô ấy vượt qua kỳ thi.Trời lạnh quá, bởi vậy tôi mở điều hòa.Hôm nay Nga ốm, bởi vậy cô ấy sẽ không đi học.Na thức dậy muộn, bởi vậy cô ấy không có thời gian nạp năng lượng sáng.Máy chụp ảnh mới không hoạt động, bởi vậy bà Robinson mang nó trả lại cửa hàng.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 3. A trip to lớn the Countryside - Một chuyến về quê