Bài tập dong năng lớp 10 có lời giải

     
- Chọn bài -Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngBài 24 : Công và Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 : Thế năngBài 27 : Cơ năng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 25 : Động năng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1.

Bạn đang xem: Bài tập dong năng lớp 10 có lời giải

( trang 134 sgk Vật Lý 10): Dòng nào ở cột 1 ứng với dòng nào ở cột 2?

*

Trả lời:

A – 1;

B – 1;

C – 2;

D – 3;

E – 1.

Máy kéo, cần cẩu, lũ quét: thực hiện công

Lò nung: truyền nhiệt.

Mặt Trời: phát ra các tia nhiệt.

C2. ( trang 134 sgk Vật Lý 10): Chứng tỏ những vật sau đây có động năng, và những vật ấy có thể sinh công như thế nào?

a) Viên đạn đang bay.

b) Búa đang chuyển động.

c) Dòng nước lũ đang chảy mạnh.

Bảng 25.1: Vài ví dụ về động năng

*

Trả lời:

a) Viên đạn có khối lượng m, đang bay với vận tốc v thì có thể xuyên vào gỗ, vào tấm bia và sinh công. Ta nói viên đạn có động năng.

b) Búa đang chuyển động đập vào đinh, làm cho đinh đóng sâu vào gỗ, sinh công. Ta nói búa có động năng khi đang chuyển động.

c) Dòng nước lũ đang chuyển động mạnh với vận tốc chảy rất lớn có thể cuốn trôi, vỡ đổ nhà của… ta nói dòng nước có động năng.

Xem thêm: Mua Điện Thoại Samsung Chính Hãng, Giá Rẻ Tháng 2/2022, Điện Thoại Samsung Chính Hãng Mới

C3. ( trang 135 sgk Vật Lý 10): Chứng minh rằng đơn vị Jun cũng bằng kg.m2/s2.


Trả lời:

Động năng là năng lượng nên đơn vị động năng là Jun (J).

Mặt khác từ công thức động năng:

*

ta có đơn vị động năng còn là:


*

Bài 1 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :
Nêu định nghĩa và công thức của động năng

Lời giải:

Động năng: là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động,

*

Bài 2 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :
Khi nào động năng của vật

a. Biến thiên?

b. tăng lên?

c. giảm đi?

Lời giải:

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương (A > 0) thì động năng của vật tăng lên (Wđ2 > Wđ1).

– Ngược lại khi lực tác dụng lên vật sinh công âm (A đ2 đ1).

– Nói chung, khi lực sinh công thì động năng của vật biến thiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật:

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động với gia tốc không đổi

C. Chuyển động tròn đều

D. Chuyển động cong đều

Lời giải:

Chọn B. chuyển động có gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc biến đổi tức động năng cũng biến đổi.

Bài 4 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Động năng của một vật tăng khi:

A. Gia tốc của vật a >0

B. Vận tốc của vật v >0

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương

D. Gia tốc của vật tăng

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C. Động năng của vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Công của các lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động năng của vật:

*

Với A12 là tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật

Động năng của vật tăng → A12 > 0 → lực tác dụng lên vật sinh công dương

Bài 5 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ; B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ; D. 4,4 m/s

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng của vật là:


*

Vận tốc của vật là:

*

Bài 6 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :
Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J ; B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ; D. 3,20.106 J

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: v = 80 km/h = 200/9 m/s


Áp dụng công thức tính động năng

*

Bài 7 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :
Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45s.

Lời giải:

Động năng của vận động viên là:


*

Bài 8 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :
Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Lời giải: