Bài tập câu điều kiện loại 2 violet

     

Câu đk loại 1 là câu có thực ở hiện tại, có thể xảy ra sinh sống thì lúc này đơn cùng tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2 violet

Dưới đó là cấu trúc, cách thực hiện kèm bài bác tập câu điều kiện loại 1 gồm đáp án tương đối đầy đủ và đúng mực nhất.Bạn sẽ xem: bài tập viết lại câu đk có giải đáp violet

Công thức và phương pháp dùng câu đk loại 1 trong tiếng anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

IF + chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì lúc này đơn + bổ ngữ, chủ ngữ 2 + WILL + Động từ bỏ nguyên chủng loại + té ngữ (nếu có).Bạn sẽ xem: bài xích tập câu điều kiện loại 1 và 2 violet

Nói giải pháp khác, sinh sống câu đk loại 1, mệnh đề IF dùng thì lúc này đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.Bạn đã xem: bài tập câu điều kiện loại 1 violet

Trong câu đk loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia sống thì bây giờ đơn, còn hễ từ trong mệnh đề thiết yếu chia sống thì sau này đơn. Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you.

Xem thêm: Huong Dan Cài Win 7 Bằng Usb Từ A Tới Z Cực Kỳ Đơn Giản, Hướng Dẫn Cách Cài Windows 7 Từ Ổ Cứng Chi Tiết

(Nếu anh vào vườn của tôi, bé chó của tớ sẽ cắm anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi đã đi câu cá.)

Cách sử dụng câu đk loại 1:


*

Bài tập câu điều kiện loại 1 kèm lời giải

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ khổng lồ the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ khổng lồ New York.If we (travel) ___________ khổng lồ London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ to lớn the disco, they (listen) ___________ khổng lồ loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Đáp án bài bác tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào nơi trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passdo not argue, will lend don"t argue, will lendtake, will not arrive take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpdo not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not thua kém eat, won"t losedo not make, will not love don"t make, won"t lovedo not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill havesend, will comewill not understand, whisper won"t understand, whisperwill not survive, do not take won"t survive, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài tập câu điều kiện loại 1 lớp 9bài tập câu điều kiện loại 1 với 2bài tập câu điều kiện loại 1 2 3bài tập về câu điều kiện loại 1 bao gồm đáp ánbài tập viết lại câu điều kiện loại 1bài tập câu đk loại 2 bao gồm đáp ánbài tập viết lại câu điều kiện có đáp án chuyên mục: Tin Tổng HợpChuyên mục: Đề Thi