Bài không tên số 9 tuấn ngọc

     
<00:00.04>Bài hát : bài Không Tên số chín <00:02.66>Ca sĩ : Vũ Khanh<00:04.66><00:32.38>Ngày đến <00:34.07>mang tin bi hùng <00:35.37><00:36.43>Thời gian <00:38.08>theo về nguồn <00:39.56><00:40.54>Giọt nắng và nóng <00:42.31>loe trong đầu <00:43.68><00:44.60>Bàn tay trơ đốt khâu <00:47.58><00:50.46>Lệ ứa <00:52.23>ra nhì hàng <00:53.41><00:54.47>Lệ yêu mến <00:56.27>thân đang tràn <00:57.52><00:58.65>Nghìn xót <01:00.29>xa cũng muộn <01:01.70><01:02.83>Rồi mai sau nhớ lần đầu <01:06.26><02:52.26><01:08.67>Mình yêu thương nhau tất cả thương nhau<02:55.21><01:11.73><02:56.36><01:12.74>Mình cho nhau nỗi đớn nhức <02:59.40><01:15.73><03:00.34><01:16.77>Chợt yêu thương nhau đã xa nhau <03:03.10><01:19.79><03:04.30><01:20.80>Chợt cách nhau chừng đã quên nhau <03:07.42><01:23.91><03:08.32><01:24.90>Thôi đó em xa rồi <03:11.49><01:28.14><03:12.35><01:28.91>Nước đôi mắt rơi qua đời <03:15.24><01:31.91><03:16.30><01:32.92>Chìm trong <03:17.73><01:34.37>một cơn mê thôi <03:19.54><01:36.11><03:20.58><01:37.13>Chìm vào <03:22.06><01:38.55>một cơn mê thôi <03:23.74><01:40.32><03:24.58><01:41.18>Ngày nuôi <03:25.88><01:42.44>tình yêu phệ dậy <03:27.55><01:44.18><03:28.45><01:45.03>Đêm đắp <03:29.91><01:46.50>khao khát lên đầy <03:31.74><01:48.29><03:32.86><01:49.36>Một lần <03:34.16><01:50.56>đã trót lẫn nhau <03:35.68><01:52.19><03:36.82><01:53.38>Là lần <03:38.14><01:54.69>lìa xa mãi nhau <03:40.01><01:56.56><04:35.40><04:17.12><03:58.87><03:40.74><01:57.36>Đâu biết <04:36.79><04:18.57><04:00.35><03:42.12><01:58.70>có nắng nóng trong đầu <04:38.30><04:20.25><04:02.06><03:43.74><02:00.26><04:39.42><04:21.25><04:03.03><03:44.78><02:01.28>Đâu biết <04:40.85><04:22.59><04:04.44><03:46.12><02:02.82>môi thắm sẽ nhầu <04:42.65><04:24.49><04:06.34><03:47.91><02:04.62><04:25.54><04:07.26><03:48.93><02:05.55>Một đời <04:26.70><04:08.51><03:50.41><02:06.90>cầy xới nỗi sầu <04:28.55><04:10.35><03:52.21><02:08.81><04:29.66><04:11.44><03:53.15><02:09.80>Một đời <04:30.95><04:12.76><03:54.54><02:11.21>vun xới niềm đau <04:32.87><04:14.64><03:56.33><02:13.39>

Bạn đang xem: Bài không tên số 9 tuấn ngọc

*

Bài không Tên Số 9

Năm phân phát hành: 2001

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Euro 2021 Theo Giờ Việt Nam Mới Nhất, Việt Nam Vs Saudi Arabia Đá Mấy Giờ Hôm Nay

Đóng góp: chi4camly
Lời bài bác hát bài bác Không Tên số 9
Ngày mang đến mang tin buồn thời gian theo về mối cung cấp Giọt nắng và nóng loe trong đầu bàn tay trơ đốt khâu. Lệ ứa ra nhị hàng Lệ yêu đương thân đã tràn nghìn xót xa cũng muộn Rồi tương lai nhớ lần đầu. Bản thân yêu nhau tất cả thương nhauMình lẫn nhau nỗi đớn đau đột yêu nhau đã xa nhau bất chợt xa nhau đã quên nhau.Thôi kia em xa rồi Nước mắt rơi qua đời ngập trong một cơn mê thôi chìm ngập trong một cơn mê thôi. Ngày nuôi tình yêu khủng dậy Đêm đắp khao khát lên đầy Một lần đang trót cho nhau Là lần lìa xa mãi nhau. Đâu biết tất cả nắng trong đầu Đâu biết môi thắm sẽ nhầu Một đời cầy xới nỗi sầu Một đời vun xới niềm đau.