Bao giờ em quên

     
Hỏi em rằng, em ở ngoài ấy ra sao? Má xưa còn thắm? ơ ớ . . . Còn thắm hoa đào? đôi mắt xưa còn xanh màu sắc biếc? thú vui có đẹp mắt trăng sao? Hỏi em rằng, câu hò câu hát năm xưa tất cả vang rộn tiếng? ơ ớ . . . Rộn giờ vui đùa? tuyệt là phòng không tối vắng? Ai về mai nắng nóng chiều mưa? hương Giang thuyền không khu vực đậu Ngự Viên bao gồm bướm hoa đá quý Hay là hài xưa in dấu? Đưa người mẫu ấy sang ngang Ở chỗ này tư mùa nóng ran em ơi Gió lên ngập tư ơ ớ ngập tư phương trời Lối xưa về xa tun hút Mây chiều điện thoại tư vấn nhớ đùa vơi Mai đây mặt đường ra xứ Huế thuộc em tốt sáng hoa đèn bi thiết chi chuyện tình lứa đôi Xin đừng bao giờ em quên Em ơi ngày mai trở lại Cùng em thấp sáng trăng nguyền Còn đâu chuyện bi ai đôi lứa Duyên tình khi nào em quên

Bạn đang xem: Bao giờ em quên


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Laptop, Máy Tính Xách Tay - Máy Tính Xách Tay Giá Tốt Tháng 10, 2021

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.