Anh luôn ở trong tâm trí em

     
anvuofficial): "Và dường như đâu đâu anh cũng thấy em